Zatepľovacie systémy

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Kontaktný zatepľovací systém (KZS) - alebo ETICS (external thermal insulation composite system) je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov a základnej vrstvy konečnej povrchovej úpravy.
Systém používaný na zateplenie obvodového muriva pozostávajúci z priemyselne vyrábaných výrobkov dodávaných výrobcom ako kompletný systém, ktorý zahŕňa výrobcom systému špeciálne vybrané komponenty pre tento systém a podklad.

Neoddeliteľnou súčasťou zatepľovacieho systému je aj príslušenstvo: Rôzne zakladacie, rohové, ukončovacie, okenné, parapetné a dilatačné lišty, ktoré môžu byť z plastu, alebo hliníka. Tieto lišty zabezpečujú rovné, konštrukčne a esteticky dokonalé ukončenie a uzatvorenie zatepľovacieho systému. Vždy je potrebné predchádzať a zamedziť vzniku trhlín a zaistiť ochranu zatepľovacieho systému proti poškodeniu pri nárazoch.
Lepiace a armovacie malty pre systémy weber.therm  slúžia na lepenie polystyrénových platní pri zateplení obvodového muriva domu, na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na polystyréne. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. 
Tenkovrstvové omietky zabezpečujú farebné a štrukturálne stvárnenie nových fasád, a nápomocné sú tiež pri rekonštrukciách, modernizáciách a renováciách na jadrovej omietke alebo na tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.