Kvalita produktov Weber je podložená spokojnými zákazníkmi z radov profesionálov aj súkromných stavebníkov. O dlhodobej kvalite svedčí i mnoho ocenení od odborných porôt, odborových i štátnych inštitúcií. Na slovenský trh bolo od uvedenia celkovo dodaných viac ako 32 000 000 m²  omietok, vyrobených priamo na Slovensku.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

Naše produktové portfólio

Omietky a malty_tenkovrstvové

Fasádne nátery

Fasádne nátery slúžia na farebné stvárnenie našich fasád. Možno ich využiť aj pri rekonštrukciách, modernizáciách alebo na vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

vnútorný náter

Interiérové farby

Ľudia trávia v budovách 80-95% svojho času. To sa netýka iba našich domovov, ale aj priestorov, v ktorých pracujeme či trávime voľný čas. Aby ste sa cítili príjemne a bezpečne, je nevyhnutné dať interiéru farbu, ktorá nielen pohladí vaše zmysly, ale bude aj kvalitná a jasná.

Betónová konštrukcia

Nátery na betón

Nátery na betónové konštrukcie slúžia na zabezpečenie ochrany betónu a výstuže proti degradácií vplyvom poveternostných podmienok a zároveň na estetické stvárnenie povrchov betónových konštrukcií.

penetrák

Penetračné nátery

Penetračné nátery sú materiály určené na prípravu podkladu pred lepením, liatím samonivelizačných hmôt  a iných stavebných prác, kde je potrebné upraviť vlastnosti podkladu. Ich hlavnou úlohou je zjednotenie nasiakavosti a ukotvenie jemných častíc znečistenia pre dosiahnutie lepšej prídržnosti nových vrstiev.

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky

Epoxidové a polyuretánové nátery

Epoxidové a polyuretánové hmoty sú povrchové nátery alebo stierky určené na zhotovenie finálnych vrstiev pochôdznych alebo pojazdných povrchov. Podľa typu materiálu je možné zhotoviť povrchy zamerané na estetické hľadisko prípadne zhotovenie tenkovrstvových hydroizolačných podlahových skladieb určených napríklad na terasy alebo parkovacie plochy.

Mikroorganizmy

Čistenie fasád

Ak fasáda zavlhne v dôsledku dažďa alebo vplyvom kondenzácie, ostáva vlhkosť pomerne dlhý čas v omietkových kapsách a predstavuje živnú pôdu pre plesňové spóry, riasy a mnohé iné mikroorganizmy. Osvedčeným spôsobom čistenia biokorózie je priama chemická metóda v kombinácii s mechanickým zásahom.

Antigraffiti program

Antigraffiti program

Antigraffiti program ponúka ochranu fasády proti graffiti vďaka kombinácii prípravkov, pomocou ktorých sa takto ošetrená fasáda ľahko zbaví sprejových farieb, väčšiny komerčne dostupných fixiek, atramentu, vtačích výkalov či hliny.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.