Účel zhotovenia hydroizolácie je všade rovnaký. Vždy je cieľom zabránenie prieniku vody a vlhkosti do priestorov alebo do konštrukcii kde je vlhkosť nežiadúca. 

Prečo práve hydroizolácia Weber?

 • Weber sa v tomto segmente radí medzi najvýznamnejších výrobcov sanačných omietok na slovenskom trhu.
 • Ucelený sanačný systém webersan presto, prípadne systém webersan WTA, ktorý obsahuje jasne definované produkty a ich použitie garantuje funkčnosť celého sanačného systému.
 • Sanačný systém webersan WTA sa skladá z niekoľkých výrobkov, ktoré sú podrobované mnohými testami a kontrolou kvality, tak, aby mohli niesť označenie podľa smernice WTA. To je zárukou maximálnej možnej kvality produktov,
 • V kombinácii s krémovou, ručne aplikovateľnou injektážou webertec 946 sa jedná o unikátne, veľmi obľúbené a hlavne maximálne funkčné riešenie problémov s vlhkosťou v stavebných konštrukciách.

Aký je rozdiel medzi sanačným systémom a hydroizoláciou?

➜ Sanačný systém funguje na princípe kapilárnej vzlínavosti - vlhkosť prestupuje cez omietku aplikovanú z vnútornej časti budovy a buď sa na povrchu sanačného systému vyzráža, alebo sa odparí vo forme vzdušnej vlhkosti. Sanačný systém teda zaisťuje prestup tejto vlhkosti.

➜ Hydroizolácie aplikujeme na vnútornú stranu stien ako pri nových, tak častejšie pri existujúcich (starších) budovách. Hydroizolácia teda zabraňuje prestupu vlhkosti v konštrukcii.  

Výhodou aplikácie vnútorných hydroizolačných omietok a stierok je jednoduchosť aplikácie a jej rýchlosť.
Už po niekoľkých hodinách po aplikácii môžu začať plniť svoju hydroizolačnú funkciu.

Ako spoznať zle urobenú hydroizoláciu?

S nesprávne vykonanou hydroizoláciou sa stretávame hlavne pri rekonštrukciách starších budov, kde bola buď nesprávne vykonaná, alebo chýba úplne. V takom prípade sú prejavy veľmi často podobné a to je: vzlínanie vlhkosti v obvodových stenách, vlhké mapy na povrchu omietkových skladieb a v mnohých prípadoch aj opadávanie samotných omietok a poškodenie samotného muriva.

Neviete si rady? Kontaktujte nás

Sanačný omietkový systém Weber

Webersan presto je systém vhodný na opravu resp. sanáciu muriva zasiahnutého vlhkosťou. Tá sa v murive vo väčšine prípadov objavuje z dôvodu nefunkčnej izolácie proti zemnej vlhkosti, alebo izolácia nie je vôbec žiadna – najmä pri starých budovách.
Funguje na princípe kapilárnej vzlínavosti - vlhkosť prestupuje cez omietku, a buď sa na povrchu sanačného systému vyzráža, alebo sa odparí vo forme vzdušnej vlhkosti. Použiteľný je v exteriéri aj interiéri.

Pred samotnou realizáciou by sme už mali mať za sebou kroky ako:

 • diagnostika podkladu,
 • meranie hodnoty vlhkosti v podklade,
 • určenie salinity atď.

...aby váš projekt dopadol na jednotku

Stiahnite si nášho sanačného poradcu v ktorom nájdete všetky potrebné informácie vrátane technických postupov a fotografií.

 

 

Hydroizolácia kúpeľne

V prípade sanitárneho prostredia ako sú kúpeľne, práčovne je požiadavka zabrániť prieniku vody do konštrukcie stavby. V takýchto prípadoch je možné použitie hydroizolácii na disperznej báze alebo hydroizolácii na báze cementovej.

Ďalšie informácie

Hydroizolácia podlahy

Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze - či už jednozložkové, ktoré sa miešajú s vodou, alebo dvojzložkové, kde sa miešajú zložky obsiahnuté v dodanom balení podľa vopred uvedeného pomeru. 

Ďalšie informácie

Hydroizolácia balkónov a terás

Exteriérové priestory ako sú balkóny, terasy a lodžie je taktiež potrebné ošetrovať hydroizoláciami pre zabezpečenie zabránenia prieniku vody do konštrukcii stavieb. Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze.

Ďalšie informácie

Hydroizolácia spodnej stavby

Pre dosiahnutie dlhodobej životnosti stavby je potrebné zhotoviť účinnú a funkčnú ochranu proti vode a vlhkosti základových konštrukcii. Takéto materiály môžu byť na bituménovej báze, prípadne na cementovej báze. Sú dostatočne odolné, funkčné a jednoduché na realizáciu.

Ďalšie informácie

Injektáže

Injektovanie vlhkého muriva je jedným z najjednoduchších spôsobov ako sanovať zavĺhajúce murivo a zabrániť ďalšiemu prieniku vlhkosti do konštrukcie.  V prípade keramického muriva je možné použiť beztlakovú injektáž , v prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž.

Ďalšie informácie

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

 •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
 •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
 •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
 •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.