how to build a long lasting bathroom

Hydroizolácie

Účel zhotovenia hydroizolácie je všade rovnaký. Vždy je cieľom zabránenie prieniku vody a vlhkosti do priestorov alebo do konštrukcii kde je vlhkosť nežiadúca. V prípade sanitárneho prostredia ako sú kúpeľne, práčovne je požiadavka zabrániť prieniku vody do konštrukcie stavby. V takýchto prípadoch je možné použitie hydroizolácie na disperznej báze alebo hydroizolácii na cementovej. Exteriérové priestory ako sú balkóny, terasy a lodžie je taktiež potrebné ošetrovať hydroizoláciami pre zabezpečenie zabránenia prieniku vody do konštrukcii stavieb. Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze či už jednozložkové ktoré sa miešajú s vodou alebo dvojzložkové, kde sa miešajú zložky obsiahnuté v dodanom balení podľa vopred uvedeného pomeru. Cementové hydroizolácie sú ideálne v kombinácii s cementovými lepidlami na obklady a dlažby. Pre zabezpečenie izolácie striech je možné použitie náterových materiálov na báze polyuretánov. Tieto hydroizolačné hmoty predstavujú dlhotrvajúcu ochranu pred dažďovými zrážkami odolnú voči degradačným účinkom UV žiarenia. 

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

Naše produktové portfólio

Hydroizolácie

Kúpeľne

V prípade sanitárneho prostredia ako sú kúpeľne, práčovne je požiadavka zabrániť prieniku vody do konštrukcie stavby. V takýchto prípadoch je možné použitie hydroizolácii na disperznej báze alebo hydroizolácii na báze cementovej.

Podlaha

Podlahy

Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze - či už jednozložkové, ktoré sa miešajú s vodou, alebo dvojzložkové, kde sa miešajú zložky obsiahnuté v dodanom balení podľa vopred uvedeného pomeru. Cementové hydroizolácie sú ideálne v kombinácii s cementovými lepidlami na obklady a dlažby. 

balkón 2

Balkóny a terasy

Exteriérové priestory ako sú balkóny, terasy a lodžie je taktiež potrebné ošetrovať hydroizoláciami pre zabezpečenie zabránenia prieniku vody do konštrukcii stavieb. Pod dlažby odporúčame použitie hydroizolácii na cementovej báze.

weber_TD323_image_house.JPG

Základy domu

Pre dosiahnutie dlhodobej životnosti stavby je potrebné zhotoviť účinnú a funkčnú ochranu proti vode a vlhkosti základových konštrukcii. Takéto materiály môžu byť na bituménovej báze, prípadne na cementovej báze. Sú dostatočne odolné, funkčné a jednoduché na realizáciu.

Krémová injektáž

Injektáž

Injektovanie vlhkého muriva je jedným z najjednoduchších spôsobov ako sanovať zavĺhajúce murivo a zabrániť ďalšiemu prieniku vlhkosti do konštrukcie.  V prípade keramického muriva je možné použiť beztlakovú injektáž , v prípade kamenných alebo betónových murív je potrebné použiť tlakovú injektáž.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.