Balkónové systémy

Balkóny, lodžie, terasy, exteriérové konzolové konštrukcie a podobné stavebné prvky sú časti stavebných diel vystavené poveternostným vplyvom. Aj z takéhoto dôvodu je potreba uvedené konštrukcie dôkladne ochrániť použitím kvalitných materiálov v kombinácii so správnym technickým návrhom a riešením. Takéto riešenia predstavujú napríklad aj certifikované balkónové systémy od firmy WEBER.

weber balkónový systém

weber balkónový systém bez tepelného izolantu predstavuje základnú skladbu dlhodobej ochrany balkónových a terasových konštrukcií pred poveternostnými vplyvmi. Je vhodný pre technicky jednoduchšie konštrukcie prípadne pre opravy balkónových a terasových priestorov s primárnym účelom ochrany pred vodou a pre zabezpečenie estetického vzhľadu.

weber balkónový systém THERMO

weber balkónový systém THERMO predstavuje systémovú skladbu s tepelnou izoláciou umiestneniu pod roznášaciou vrstvou betónu. Je určený prevažne pre novostavby  prípadne rekonštrukcie balkónov, lodžií alebo terás, kde je dostatočný výškový priestor na uloženie všetkých vrstiev. Vyznačuje sa vynikajúcou schopnosťou zabezpečiť potrebné tepelno-technické požiadavky a zároveň dlhotrvajúcu technickú ochranu stavebnej konštrukcie.

weber balkónový systém THERMO PLUS

weber balkónový systém THERMO PLUS predstavuje špeciálnu skladbu zabezpečujúcu tepelnoizolačné a hydroizolačné vlastnosti. Zloženie tohto systému nie je náročné na výškové pomery a to ho predurčuje na použitie pri rekonštrukciách kde sa vyžaduje zhotovenie nie len hydroizolácie ale aj tepelnej izolácie. Taktiež je vhodný aj na novostavby so špecifickými požiadavkami na riešania problematických konštrukčných detailov.

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.