Hydroizolácia spodnej stavby

Pre dosiahnutie dlhodobej životnosti stavby je potrebné zhotoviť účinnú a funkčnú ochranu proti vode a vlhkosti základových konštrukcii. Často sa jedná o povrchovú úpravu základov. Takúto úpravu je možné zhotoviť rôznymi metódami medzi ktoré patria napríklad natavovanie asfaltových hydroizolačných pásov za horúca, čo je metóda najpoužívanejšia avšak zároveň aj z pohľadu bezpečnosti práce najrizikovejšia. Omnoho bezpečnejšie a účinnejšie je zhotovenie hydroizolácie spodnej stavby z materiálov ktoré sa nanášajú na povrch základov stierkovaním alebo striekaním s následným zahladením. Takéto materiály môžu byť na bituménovej báze prípadne na cementovej báze. Sú dostatočne odolné, funkčné a jednoduché na realizáciu. Neobsahujú rozpúšťadlá takže sú vhodné pre priamy kontakt s EPS a XPS polystyrénom. Aplikácia stierkových hydroizolácii nie je náročná a vyžaduje menšie množstvo pracovníkov na realizáciu ako hydroizolácie ktoré sa aplikujú otvoreným plameňom.

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.