História spoločnosti Weber

Ako sa zo značky Terranova stal Weber?

Všetko to začalo v roku 1893, keď v Bavorsku priemyselne vyrobili prvú fasádnu maltu, čo bolo v tej dobe považované za objav storočia. Tak sa zrodila prvá šľachtená omietka.

V roku 1927 založila nemecká firma Terranova spoločne s viedenskou Montanou AG rakúsku spoločnosť Terranova.

V tom istom čase bola postavená a uvedená do prevádzky aj výrobná hala vo Viedni v Neu Erlaa, ktorá je dnes chráneným pamiatkovým objektom.

Zo šľachtenej omietky bolo v tej dobe vytvorené množstvo fasád obytných domov, kostolov a dobových stavieb - mnohé z nich sa zachovali dodnes vo výbornom stave, ako nové. 

Začiatky vstupu Terranovy na naše územie sú ale omnoho staršie. V Bedřichově na Liberecku stojí dodnes dom s fasádou Terranovy z roku 1907, v Karlových Varoch z roku 1912, v Chebe na námestí z roku 1913 a ďalšie domy sa nachádzajú najmä v pohraničí.

V roku 1990 Terranova vstúpila do vtedajšieho Československa. Sídlom firmy sa stala Bratislava. V tom čase už mala sesterské spoločnosti v mnohých ďalších krajinách, ako napr. Česko a Maďarsko. V roku 1991 sa v Bratislave začali vyrábať prvé tenkovrstvové omietky  a lepiaca stierka pre zatepľovacie systémy.

V roku 1994 došlo ku kapitálovému zlúčeniu s francúzskou spoločnosťou weber&broutin. V roku 1995 kúpila spoločnosť veľký závod na výrobu maltových zmesí Teramo vo Vápennej v Jeseníkoch.

V roku 1996 otvoril generálny riaditeľ weber&broutin pán Moynard  v Bratislave výrobný závod na Starej Vajnorskej 139, odkiaľ bolo zásobované celé Slovensko, a kedy došlo oficiálne k pripojeniu ku skupine Saint-Gobain. V roku 1998 už bol Weber vo finálnej etape začlenenia do skupiny. Postupne sa otvorili distribučné sklady v Banskej Bystrici, Košiciach a Žiline. Tým bol daný základ pre vlastnú domácu produkciu, a zároveň ďalší impulz pre rozvoj celej spoločnosti. 

Počas rokov 2007-2008 prebiehala výstavba závodu pre suché produkty, slávnostné otvorenie bolo v máji 2008 a tým sa skompletizovala celá ponuka pre fasádny biznis z domácej výroby. 

Významné udalosti spoločnosti Saint-Gobain Weber

 

1902

Obe spoločnosti Weber a Broutin boli založené vo Francúzsku začiatkom 20. storočia. George Weber a Jean-Baptiste Broutin vyrábali vo svojich fabrikách v Paríži fasádne omietky na báze sadry a vápna. Zlúčili sa v roku 1927.

1927

V roku 1970 sa stala spoločnosť Weber súčasťou skupiny Poliet a naďalej postupne rástla. Firma postupne rozvíja svoje aktivity na trhu lepidiel pre obklady a dlažby. Začína vyrábať technické malty

1946

Po 2. svetovej vojne spoločnosť expandovala do oblasti rekonštrukcií.

1970

Zlúčenie spoločností Weber a Broutin.

1982

Spoločnosť Weber et Broutin zamerala svoju pozornosť na európske trhy.

1990

Weber rozširuje svoju pôsobnosť: Taliansko, Nemecko, východná Európa...

1991

V Bratislave na ulici Prievozskej začala výroba omietok a lepiacich stierok.

1995

Spojenie spoločnosti Terranova Rakúsko a Weber & Broutin

1996

Spoločnosť Weber sa pripojila ku skupine Saint-Gobain, čím získala nový názov Saint-Gobain Weber. 1. apríla je Weber presťahovaný z pôvodnej budovy na Prievozskej ulici do nového sídla na Vajnorskej . Objem predaja a výroby stúpa o 15 – 20 percent. Rastie počet pracovníkov, na základe čoho je prikúpený skladový areál.

1998

Pevzatie spoločností Quartzolit a Concreto v Južnej Amerike. Tým sa stáva Ázia druhou zónou rozvoja spoločnosti Weber mimo Európy, s aktivitami v Thajsku, Číne a Malajzii.

1999

V roku 1999  vyrástlo v Banskej Bystrici ďalšie skladové stredisko spoločnosti Weber.

2006-2008

V roku 2006 padlo rozhodnutie vedenia o výstavbe výrobno-skladového areálu suchých omietkových zmesí v Bratislave. Búrajú sa objekty Technopolu, aby sa uvoľnilo miesto pre výstavbu areálu suchej výroby pre Weber-Terranovu a sklady Isoveru. V septembri 2007 bola spustená skúšobná prevádzka a v roku 2008 sa otvoril závod.

2008

Zlúčenie štyroch divízií - Weber, Isover, Rigips a PAM do jednej entity Saint-Gobain Construction Products. V marci spoločnosť Weber slávnostne spustila suchú výrobu.

2008 - súčasnosť

V súčasnosti je Weber jedným z najvýznamnejších dodávateľov a výrobcov vysoko kvalitných fasádnych, zatepľovacích a hydroizolačných systémov, štukových, tepelne izolačných a sanačných omietok, náterov, vyrovnávacích a samonivelačných podlahových hmôt, lepidiel na obklady a dlažby a materiálov na sanáciu betónu. Ponúka komplexnú škálu riešení, využíva moderné technológie, založené na najvyšších technických požiadavkách. 

 

Pôvodná budova, ktorá sa onedlho stane centrálou spoločnosti Terranova na Slovensku

Skladové priestory spoločnosti Terranova.

Nová centrálna budova spoločnosti Terranova.

Pobočka Terranovy v Banskej Bystrici.

Zlučovanie ostatných divízí pod záštitu Saint-Gobain

Spoločnosť Weber v súčasnosti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.