História spoločnosti Weber

Všetko to začalo v roku 1893, keď v Bavorsku vyrobili prvú fasádnu maltu, čo bolo v tej dobe považované za objav storočia. Tak sa zrodila šľachtená omietka.

V roku 1927 založila nemecká firma Terranova spoločne s viedenskou Montanou AG rakúsku spoločnosť Terranova.

 

V tom istom čase bola postavená a uvedená do prevádzky aj výrobná hala v Neuerlaa, ktorá je dnes chráneným pamiatkovým objektom.

Zo šľachtenej omietky bolo v tej dobe vytvorené množstvo fasád obytných domov, kostolov a dobových stavieb - mnohé z nich sa zachovali dodnes nedotknuté.

 

Začiatky vstupu Terranovy na naše územie sú ale omnoho staršie. V Bedřichově na Liberecku stojí dodnes dom s fasádou Terranovy z roku 1907, v Karlových Varoch z roku 1912, v Chebe na námestí z roku 1913 a ďalšie domy sa nachádzajú najmä v pohraničí.

V roku 1990 Terranova vstúpila do vtedajšieho Československa. Sídlom firmy sa stali České Budejovice. V tom čase už mala sesterské spoločnosti v mnohých ďalších krajinách, ako napr. Slovensko, Maďarsko, Taliansko a pod.

V roku 1994 došlo ku kapitálovému zlúčeniu so spoločnosťou weber&broutin. Počas prvých rokov svojej pôsobnosti dovážala Terranova výlučne materiály z Rakúska a Maďarska. V roku 1995 kúpila spoločnosť veľký závod na výrobu maltových zmesí Teramo vo Vápennej v Jeseníkoch.

 

Tým bol daný základ pre vlastnú domácu produkciu, a zároveň ďalší impulz pre rozvoj celej spoločnosti. 

V roku 1998 dochádza k začleneniu do skupiny Saint-Gobain. V tomto roku počet zamestnancov vzrástol na približne 3000.

 

Od roku 1999 má spoločnosť Saint-Gobain Weber Terranova pobočku, spoločne s výrobným a skladovým areálom. Najdôležitejším úspešným prvkom je koncentrácia v oblasti omietok, fasádnych systémov, lepiacich tmelov a technickým mált.

 

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.