Weber

Digitálne nástroje

Predstavujeme vám digitálne nástroje Weber, vytvorené pre vaše pohodlie a pre rýchle a efektívne riešenie vášho projektu.

WEBER KALKULÁTOR FASÁDY

Online kalkulátor fasády Weber Vám pomôže zorientovať sa v širokej ponuke kontaktných zatepľovacích systémov ETICS a spočíta Vám na základe výmery Vášho objektu potrebné množstvo materiálu a predbežnú cenovú ponuku.

 

 

Kalkulátor fasády 

WEBERCOLOR FINDER

Vyberte si farbu z obrázku, fotky alebo RGB či RAL parametrov podľa vlastných preferencií, a my vám na základe percentuálnej zhody odporučíme najbližší odtieň z nášho Weber vzorkovníka.

 

 

Vyhľadávač farby online 

WEBERCOLOR ARCHITECT

Farebná fasáda je investíciou na celý rad rokov, a preto by ste jej výberu mali venovať nemalú pozornosť. Vyskúšajte si v našom online fasádnom štúdiu jednoducho na predpripravených šablónach, alebo priamo na vašom projekte, aký odtieň je pre vás najvhodnejší.

 

Návrh fasády online

WEBER SELEKTOR

Ako si vybrať správne lepidlo na obklady a dlažby? Zadajte parametre, ktoré zodpovedajú vášmu projektu, a my vám na základe daných informácií odporučíme najvhodnejší produkt Weber.

 

Vybrať vhodné lepidlo

Digitálne siete

Ďalšie Saint-Gobain digitálne riešenia

ISOVER Fragment 5.0

On-line výpočtový program na rýchly prepočet základných tepelnotechnických parametrov. Výpočty základných

tepelnotechnických vlastností fragmentov obalového plášťa budov vychádzajú z normy STN 730540 Tepelná ochrana budov.

Program realizuje 2D výpočty tepelného odporu R, súčiniteľa prechodu tepla U, fázový posun, teplotný útlm, kondenzácie ročnou a mesačnou metódou, fragmentu konštrukcie (1 × 1 m) v súlade s STN 73 0540 a STN EN ISO 13788.

Databáza materiálov obsahuje viac ako 1 200 položiek. Umožňuje prístup k vzorovým konštrukciám cez výber z 3D pohľadu a umožňuje stiahnuť DWG alebo BIM súbory pre Revit alebo ArchiCad.

Podporuje načítanie a ukladanie cez CLOUD.

ISOVER Fragment 5.0

ISOVER Peha 1.0

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je nadstavbou programu ISOVER Fragment v5.

Slúži na preukázanie energetickej hospodárnosti budov (ďalej EHB) v projektovom hodnotení. Projektant si tak overí, že za predpokladu dodržania projektu bude budova skolaudovaná v požadovanej kategórii podľa energetického certifikátu, prípadne si môže projekt prostredníctvom tohto nástroja odladiť a zoptimalizovať.

Prehľadné zadávanie vstupných dát a seriózne výstupy ponúkajú všetko, čo projektant potrebuje pre stavebné konanie.

ISOVER Peha 1.0

ISOVER TEMO - aplikácia na simuláciu tepelných mostov

ISOVER TEMO je jednoduchá pomôcka, v rámci programu Fragment, slúžiaca na analýzu a simulácie stavebných konštrukcií a detailov obalového plášťa budov - okien, stien, strechy, základov, podlahy a pod. v miestach deformácie teplotných polí a výskytu tepelných mostov prostredníctvom dvojrozmerného vedenia tepla.

fragment.isover.sk

ISOVER Multi Comfort House Designer

Program ISOVER Multi Comfort House Designer je nástroj s jednoduchým ovládaním na predprojektovú prípravu a návrh energeticky pasívneho domu.

Vychádza z programov PHVP (Predprojektová príprava energeticky pasívneho domu) a PHPP (Program na projektovanie energeticky pasívneho domu), ktoré vyvinul Ústav pre energeticky pasívne domy v Darmstadte

(Nemecko).

Umožňuje rýchlo a prehľadne vykonať výpočet najdôležitejších energetických kľúčových dát budovy pri zohľadnení

klimatických faktorov vzťahujúcich sa na jeho umiestnenie (lokalitu).

Najväčšou zmenou pri aktualizácii verzie programu MCHD 2.1 na MCHD 5.0 je menu „Leto“. Umožňuje detailne stanoviť

tienenie susedného pozemku, stromov, balkónov, stratégie na zníženie prehrievania stavby počas leta.

Výpočet rieši špecifickú spotrebu tepla, chladenie a prehrievanie.

ISOVER Multi Comfort House Designer

Selektor a kalkulačný program RIGIPS

Selektor je online digitálna verzia Atlasu suchej výstavby.

Slúži na vyhľadávanie konštrukcií na základe parametrov (požiarna odolnosť, vzduchová nepriezvučnosť...) alebo čísla konštrukcie. Okrem vyhľadávania Selektor ponúka možnosť získať informácie o cene konštrukcií a stiahnutie kompletných technických podkladov (EPD, montážny návod...).

Na rýchle vyhľadávanie a vytvorenie cenovej kalkulácie systémovej konštrukcie je možné použiť otvorenú verziu, ktorá v kratšom čase poskytne informácie o cene a produktoch systémovej konštrukcie.

Pokiaľ potrebujete vyhľadať a spracovať cenovú ponuku pre stavbu s niekoľkými desiatkami konštrukcií suchej výstavby, odporúčame uzavretú verziu. Uzavretá verzia navyše ponúka možnosť úpravy konštrukcie a ceny produktov.

RIGIPS Selektor

Akustický program RIGIPS

Akustický program Rigips pre priestorovú akustiku slúži na výpočet času dozvuku miestnosti a zjednodušenú komunikáciu medzi projektantom a Rigipsom.

Na základe informácií o priestore (plocha, objem, počet dverí a okien...) a jeho parametroch (typ omietky, typ podlahy a pod.) dokáže program vypočítať čas dozvuku.

Užívateľ môže tieto informácie vyplniť a zároveň si vybrať preferovaný typ materiálu pre akustickú úpravu interiéru. Technik Rigipsu spracuje požiadavku a zašle predbežný posudok času dozvuku optimalizovaný pre daný priestor.

Akustický program

Best Finish RIGIPS

Aplikácia pre mobilné telefóny a desktopy, ktorú je možné použiť pri výbere stupňa kvality povrchu úpravy sadrokartónových stien.

Aplikácia názorne ukáže, ako vyzerá povrch steny s rôznou kvalitou povrchu v priebehu dňa, keď slnko preniká do miestnosti oknami alebo pri umelom osvetlení.

Rovnako je možné simulovať, ako dopadne náraz predmetu na roh steny, ktorý nie je nijako chránený, alebo je chránený hliníkovým profilom, alebo špeciálnymi páskami NO-COAT, alebo AquaBead.

Best Finish

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.