weberdur gipsglätter

Pôvodný názov produktu: weber 101 KPS
Weber

VÁPENNO-SADROVÁ JADROVÁ OMIETKA

Jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia.

 • Ručné a strojové spracovanie
 • Predĺžená doba spracovania
 • Po vhodnom vyhladení tvorí podklad pre maľby a tapety

Účel použitia

Povrchová úprava stropov, Stena, Nosné steny

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Nepoužívať pri teplotách nižších ako +8˚C
 • Omietka vhodná iba do interiéru

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Priaznivý priebeh tuhnutia a vytvrdzovania
 • Jednoduché spracovanie
 • Predĺžená doba spracovateľnosti
 • V jednom kroku nanášanie v hrúbke 10 - 25 mm, možné vrstvenie na dosiahnutie väčšej hrúbky

Dôležité

 • Nie je vhodná do exteriéru a vlhkých priestorov
 • Podklad nesmie byť  premrznutý, znečistený, nesúdržný, s trhlinami a zaprášený

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivo-biela
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1350 – 1550 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 11,3 / 30kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 120 minút
Reakcia na oheň: trieda A1  
Maximálna veľkosť zrna: 1 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥ 0,12 N/mm2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 15
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 1,05 W/(m.K)
Balenie:

30kg/Paletové množstvo 1200 kg

Spotreba: približne 1,1 kg/m2/1 mm
Cenníková cena: 0,340 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberdur gipsglätter ?

Strojové:
Strojová aplikácia sa vykonáva omietacími strojmi PFT G4, M-Tec Duomix, Putzknecht
S 48 eco. Omietka weberdur gipsglätter 101 KPS sa aplikuje na dostatočne navlhčený
alebo napenetrovaný podklad v hrúbke 10 - 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky
odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Nanesenie druhej vrstvy sa vykonáva na
čerstvú, zavädnutú prvú vrstvu. Nanesená omietka sa zarovná do roviny sťahovacou
hliníkovou latou. Po zavädnutí sa povrch vyhladí (vygletuje) oceľovým hladidlom do
finálnej štruktúry – vhodné pod maľbu alebo tapety. Omietku je potrebné spracovať –
upraviť do 90 minút od nanesenia.
Ručné:
Do miešačky sa naleje čistá voda cca 11,3 l / vrece omietky (30 kg) a za stáleho
miešania sa mieša do homogénnej zmesi. Hmota sa mieša cca 5. Prípadné dodatočné
pridanie vody sa robí pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešania mala
požadovanú konzistenciu. Nanesenie sa vykonáva murárskou lyžicou na upravený
podklad do 30 minút. Murivo sa nahadzuje v celej ploche a je potrebné dbať, aby
všetky škáry v murive boli vyplnené a uzavreté. Hrúbka jednej vrstvy je 10 - 25 mm.
Pre väčšie hrúbky je možné omietku nanášať v 2 vrstvách. Nahadzovanie 2. vrstvy sa
vykonáva na čerstvú zavädnutú 1. vrstvu. Nanesená omietka sa zarovná do roviny
sťahovacou latou. Povrch je nutné upraviť do 90 minút.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.