weberdur GipsGlätter

Pôvodný názov produktu: weber 101 KPS
weberdur Gipsglätter - Sadrová omietka a stierka

VÁPENNO-SADROVÁ JADROVÁ OMIETKA

Jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia.

  • Ručné a strojové spracovanie
  • Predĺžená doba spracovania
  • Po vhodnom vyhladení tvorí podklad pre maľby a tapety

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,39 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.