weberdur GipsGlätter

Pôvodný názov produktu: weber 101 KPS
weberdur Gipsglätter - Sadrová omietka a stierka

VÁPENNO-SADROVÁ JADROVÁ OMIETKA

Jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia.

  • Ručné a strojové spracovanie
  • Predĺžená doba spracovania
  • Po vhodnom vyhladení tvorí podklad pre maľby a tapety

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,39 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Weber.dur GipsGlätter je jednovrstvová gletovaná vápenno-sadrová omietka pre strojové aj ručné spracovanie, určená do vnútorného prostredia. Omietková zmes weber.dur GipsGlätter je vhodná na omietanie stien a stropov. Jednovrstvová vnútorná omietka s gletovaným povrchom - vyhladzuje sa nerezovým oceľovým hladidlom. Vďaka svojim stavebno-fyzikálnym vlastnostiam má širokú oblasť uplatnenia. Omietka je po vyhladení a vyschnutí vhodná ako podklad pod maľby. Je možné ju vyhladiť do stavu vhodného pod interiérové nátery a tapety.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.