Podlahové systémy

Podlahové hmoty slúžia na presné vyrovnanie podkladu, úprav vlastností podláh či úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava vašich podláh. Potery značky Weber majú široké použitie ako mnohostranne použiteľný betón, použiteľný výhradne v interiéri alebo v exteriéri.

Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové. V prípade rýchlotuhnúcich poterov je doba pochôdznosti poteru rapídne urýchlená. Výhoda spádových cementových poterov spočíva v možnosti zhotovenia naklonenej roviny za účelom dosiahnutia kvalitného odvodu vody z povrchu podlahy.

Epoxidové a polyuretánové nátery a stierky slúžia na opravu a úpravu namáhaných priestorov (garáže, dielne, sklady) a epoxidových podláh.

Na zhotovenie finálnych úprav vieme ponúknuť našim zákazníkom náterové hmoty a stierky na epoxidovej báze a polyuretánovej báze.

Pozrite si všetky podlahové systémy (12)

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.