Ľudia trávia v budovách 80-95% svojho času. To sa netýka iba našich domovov, ale aj priestorov, v ktorých pracujeme či trávime voľný čas. Aby ste sa cítili príjemne a bezpečne, je nevyhnutné dať interiéru farbu, ktorá nielen pohladí vaše zmysly, ale bude aj kvalitná a jasná. Kvalita produktov Weber  je podložená spokojnými zákazníkmi z radov profesionálov aj súkromných stavebníkov. O dlhodobej kvalite svedčí i mnoho ocenení od odborných porôt, odborových i štátnych inštitúcií. Na slovenský trh bolo od uvedenia celkovo dodaných viac ako 32 000 000 m²  omietok, vyrobených priamo na Slovensku.

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

Naše produktové portfólio

vápenno-cementové omietky

Vápenno-cementové omietky

Vápenno-cementová omietka slúži na celoplošné vyrovnanie povrchov stien a stropov. Aplikuje sa ručne alebo strojovo v hrúbkach od 10 mm. Vyžaduje dôkladné vyhladenie a následnú úpravu maliarskymi nátermi alebo slúži ako podklad pre štukové omietky.  

štukové a jadrové omietky

Jadrové omietky

Jadrové omietky slúžia na vyrovnanie nerovností stien a stropov a sú určené na hrubé vyrovnávanie podkladu tvoreného z muriva. Ich základnou úlohou je vytvorenie rovného povrchu a vyrovnanie prípadných plošných nerovností na vymurovaných stenách.

štukové omietky

Štukové omietky

Štukové omietky slúžia na štruktúrované stvárnenie plôch stien a stropov. Sú vhodný podklad pod nátery a maľby.

minerálna omietka

Sadrové omietky

Sadrové alebo vápenno-sadrové omietky sú určené výlučne do interiérov budov na úpravu povrchov stien a stropov. Vyznačujú sa možnosťou dokonalého vyhladenia do perfektnej rovinnosti.

strojové omietanie

Na strojové omietanie

Omietky určené na strojové omietanie predstavujú ideálne riešenie pre rýchle zhotovenie jadrových omietok. Strojovým omietaním je zabezpečené zvýšená efektivita a kvalita realizácie povrchov stien a stropov.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.