Rýchle odborné technické poradenstvo Weber

Rýchle odborné technické poradenstvo Weber

Bc. Tomáš Okál

Špecialista technickej podpory

Absolvoval SPŠ Stavebnú v Trnave v odbore pozemné stavby. Vysokú školu absolvoval na fakulte stavebnej v Brně na škole VUT-Vysoké učení technické-odbor realizácie stavieb. Teoretickú časť štúdia spojil s praktickou časťou v pracovnom živote na reálnych stavbách a aj pri energetickom certifikovaní budov.
V Saint-Gobain Construction Products, divízia Weber pôsobí ako špecialista technickej podpory pre koncových užívateľov, študentov a všetkých priaznivcov stavebníctva.

S čím Vám náš fundovaný špecialista môže pomôcť?

 • Návrh a výber zatepľovacieho systému

 • Skladba materiálov zatepľovacieho systému

 • Rozdelenie a vhodnosť použitia tenkovrstvových omietok

 • Poradenstvo v oblasti fasádnych lepidiel v závislosti od druhu izolantu

 • Odporúčania týkajúce sa farebného riešenia a problematika sýtych odtieňov

 • Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov

 • Informácie k produktom slúžiacim na vyrovnávanie podláh v interiéri

 • Usmernenie pri výbere vhodného lepidla na obklady a dlažby

 • Konzultácia ohľadom vhodných riešení povrchových úprav nezateplených budov

 • Výber omietky, lepidla a ďalších suchých hmôt Weber pre Váš objekt

 • Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu v blízkosti stavby

 • Sprostredkovanie cenovej ponuky

 • Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Rýchle odborné technické poradenstvo a chat Weber

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.