Jadrové omietky

Jadrové omietky slúžia na vyrovnanie nerovností stien a stropov a sú určené na hrubé vyrovnávanie podkladu tvoreného z muriva. Ich základnou úlohou je vytvorenie rovného povrchu a vyrovnanie prípadných plošných nerovností na vymurovaných stenách. Podľa jednotlivého typu jadrovej omietky môžu obsahovať plnivo, tj. piesok a štrk, frakcie 1 mm, 2 mm, 4 mm. Aj z tohto dôvodu sú určené na nanášanie vo väčších vrstvách od 10 mm priamo na murivo. Čerstvo nanesená jadrová omietka sa vyrovná zarovnávacou latou. Vo všeobecnosti platí odporúčaný čas vyzrievania 1 deň/ 1 mm hrúbky nanesenej jadrovej omietky. 

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.