Jadrové omietky

Jadrové omietky slúžia na vyrovnanie nerovností stien a stropov, aplikujú sa v hrúbkach od 10 mm. Podľa typu omietky sú určené do interiéru alebo do exteriéru, môžu slúžiť ako podklad pod štukové omietky alebo pod nátery a maľby.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.