Fasádne nátery

Fasádne nátery slúžia na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi, najmä na farebné stvárnenie starých i nových fasád. Využiť ju možno aj pri rekonštrukciách a renováciách alebo na vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch (ETICS).

Referenčné stavby pre fasádne nátery

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.