Ako renovovať kontaktný zatepľovací systém?

muž v šiltovke s rukavicami, ktorý zatepluje

Zateplenie domu, či už je to rodinný, alebo bytový dom je potrebné pravidelne sledovať. Je veľmi pravdepodobné, že približne po 5-8 rokoch bude potrebné obnoviť povrchový náter, nakoľko vonkajšie klimatické vplyvy pôsobenia slnka, vody, mrazu a vetra ho veľmi ničia. 

 

Aké sú benefity zatepľovania?

 • predĺženie životnosti budovy (vyriešenie problému zatekania cez škáry medzi panelmi),
 • tepelná ochrana / zateplenie domu,
 • akustická ochrana,
 • statická bezpečnosť,
 • zníženie energetickej náročnosti zateplenej budovy (úspory na nákladoch na vykurovanie),
 • zvýšená hygiena a zdravie,
 • krajšia fasáda- zvyšuje sa atraktivita a hodnota budov a bytových domov

Renovácia zateplenia domu krok za krokom

Zateplenie domu, či už je to rodinný, alebo bytový dom je potrebné pravidelne sledovať. Je veľmi pravdepodobné, že približne po 5-8 rokoch bude potrebné obnoviť povrchový náter, nakoľko vonkajšie klimatické vplyvy pôsobenia slnka, vody, mrazu a vetra ho veľmi ničia. Vhodný čas na obnovu je už keď sa vyskytnú prvé trhliny, či oddeľujú jednotlivé vrstvy.

Súvislá a neporušená vrstva zateplenia je podstatná pre splnenie funkcie, kvôli ktorému zatepľovanie realizujeme. 

Cez neopravené trhliny v zatepľovacom systéme preniká voda do tepelnej izolácie a tá prestane plniť svoju tepelnoizolačnú funkciu. Ako teda na renováciu zateplenia?

Riešením je renovácia tepelnoizolačného kontaktného systému systémom, ktorý sa na slovenskom trhu predáva pod obchodným názvom RETEC. Spomenutý systém pozostáva z výstužnej /opravnej malty RETEC 700, sklovláknitej mriežky Vertex R178 (220 g/m2), rozperných kotiev s kovovým tŕňom, podkladového náteru a samotnej tenkovrstvovej omietky.

 1. Očistenie povrchu fasády vysokotlakou vodou

  Pôvodná omietka zateplenia domu sa musí najskôr očistiť vodou a nechať vyschnúť. Nepevné a nesúdržné časti odstrániť.

 2. Vyrezanie drážok

  Do pôvodnej tepelnej izolácie sa po celej ploche sa vyrežú rezným kotúčom vodorovné a zvislé drážky vo vzájomnej vzdialenosti od 15x15 cm do 30x30 cm (šírka približne 5 až 7 mm a hĺbka prieniku do izolačného materiálu približne 5 mm). Prach v drážkach sa odstráni. Degradované miesta sa upravia na to určenou opravnou maltou.

 3. Odstránenie nesúdržných vrstiev zo zateplenia

  Rezaním zistené nesúdržné miesta odstrániť. Uvoľnené tepelnoizplačné dosky nahradiť. Zaprášený povrch znova umyť.

 4. Zatmelenie vzniknutých medzier vo fasáde

  Na očistenú drážkovanú plochu sa nanesie 6 až 8 mm hrubá vrstva sanačnej malty (ručne alebo strojovo) a po aplikácii sa rozotrie zubovým hladidlom s rozmermi 10 × 10 mm.

 5. Vloženie výstužnej mriežky do tmelu

  Do ešte mäkkého tmelu uložiť sklovláknitú mriežku R178, zachovávať presahy sklovláknitej mriežky minimálne 100 mm. Sklovláknitá mriežkamá byť uložená v 1/3 hrúbky od povrchu. V rohoch okien a ostatných otvorov vkladať diagonálne vystuženie (diagonálne pásy) o rozmere 200 x 300 mm.

 6. Kotvenie

  Do ešte nezatuhnutej opravnej malty osadiť skrutkovacie rozperné kotvy, 6 ks/m2, ktoré prechádzajú cez sklovláknitú mriežku na pôvodný zatepľovací systém až do podkladu.

 7. Správne osadenie rozperných kotiev

  Rozperná kotva musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená. Ihneď po osadení rozperných kotiev je potrebné taniere kotiev zatrieť maltou Retec 700.

 8. Finálna úprava

  Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa obnovené zateplenie domu natrie podkladovým náterom weber 700. Po jeho zaschnutí, najmenej po 24 hodinách, sa nanesie tenkovrstvová omietka, ktorá sa ihneď zapracuje.

Všetky naše produkty nájdete vo svojom okolí vo viac ako 2000 stavebninách

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.