Ako renovovať kontaktný zatepľovací systém?

Aké sú benefity zatepľovania?

 • predĺženie životnosti budovy (vyriešenie problému zatekania cez škáry medzi panelmi),
 • tepelná ochrana / zateplenie domu,
 • akustická ochrana,
 • statická bezpečnosť,
 • zníženie energetickej náročnosti zateplenej budovy (úspory na nákladoch na vykurovanie),
 • zvýšená hygiena a zdravie,
 • krajšia fasáda- zvyšuje sa atraktivita a hodnota budov a bytových domov

Zateplenie domu, či už je to rodinný, alebo bytový dom je potrebné pravidelne sledovať. Je veľmi pravdepodobné, že približne po 5-8 rokoch bude potrebné obnoviť povrchový náter, nakoľko vonkajšie klimatické vplyvy pôsobenia slnka, vody, mrazu a vetra ho veľmi ničia. Novšie fasády so silikónovou a silikátovou omietkou bude potrebné obnoviť približne po 8-10 rokoch. Vhodný čas na obnovu je už keď sa vyskytnú prvé trhliny, či oddeľujú jednotlivé vrstvy.

Súvislá a neporušená vrstva zateplenia je podstatná pre splnenie funkcie, kvôli ktorému zatepľovanie realizujeme. 

Cez neopravené trhliny v zatepľovacom systéme preniká voda do tepelnej izolácie a tá prestane plniť svoju tepelnoizolačnú funkciu. Ako teda na renováciu zateplenia?

Renovácia zateplenia budov, bytového domu s dodatočnou izoláciou

Rez zateplením domu:

 1. poškodené zateplenie bytového, rodinného domu
 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
 3. Retec 700 na celoplošné nalepenie dodatočných izolačných platní
 4. polystyrénové fasádne platne (EPS-F) 040, alternatívne fasádne dosky na báze minerálneho vlákna (MW-PT)
 5. skrutkové kotvy na pripevnenie izolačných platní (6 ks/m2)
 6. Retec 700 na armovanie a uloženie sieťky zo sklenných vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm)
 7. sieťka zo sklenných vlákien
 8. konečná vrstva - omietka weberpas silikónová, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

 

Renovácia zateplenia budov, bytového domu bez dodatočnej izolácie

Rez zateplením domu:

 1. poškodené zateplenie rodinného, bytového domu
 2. žliabky v existujúcom poškodenom zatepľovacom systéme (šírka cca 8 mm, hĺbka cca 3 mm do starého izolačného materiálu)
 3. Retec 700 systém na armovanie a uloženie sieťky zo sklenných vlákien (hrúbka vrstvy 5 mm) 
 4. sieťka zo sklenných vlákien
 5. skrutkové kotvy na izolačné platne (4 ks/m2)
 6. konečná vrstva - omietka weberpas silikónová, alternatívne iné tenkovrstvové omietky

Renovácia zateplenia domu krok za krokom

 

 

 1. Povrch fasády očistiť vysokotlakou vodou

  Pôvodná omietka zateplenia domu sa musí najskôr očistiť vodou a nechať vyschnúť.

 2. Odstránenie nesúdržných vrstiev zo zateplenia

  Po celej fasádnej ploche starého zatepľovacieho systému vyrezať rezným kotúčom vodorovne a zvisle drážky šírky cca 8 mm, do hĺbky cca 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 do 300 mm. Používať ochranné okuliare! Zistené voľné a degradované miesta v zateplení, odstrániť a nahradiť.

 3. Zatmelenie vzniknutých medzier vo fasáde

  Na drážkovanú očistenú plochu ručne alebo strojne naniesť celoplošne 6 – 8 mm hrubú vrstvu tmelu Retec 700. Tmel upraviť zubovým hladidlom 10 x 10 mm.

 4. Vloženie výstužnej mriežky do tmelu

  Do ešte mäkkého tmelu uložiť výstužnú mriežku R178, zachovávať presahy sieťoviny 100 mm. Sieťovina má byť uložená v 1/3 hrúbky od povrchu. V rohoch okien vkladať diagonálne výstuhy 20 x 40 cm.

 5. Do ešte nezatuhnutého tmelu osadiť skrutkovacie rozperné kotvy, 4 ks na meter štvorcový, ktoré prechádzajú cez mriežku a pôvodný zatepľovací systém až do podkladu.

 6. Správne osadenie rozperných kotiev

  Rozperná kotva s vrutom musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.

 7. Zatmelenie rozperných kotiev

  Ihneď po osadení rozperných kotiev je treba taniere kotiev zatrieť tmelom Retec 700.

 8. Ukončenie renovácie zateplenia

  Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa obnovené zateplenie domu natrie podkladovým náterom weber 700. Po jeho zaschnutí, najmenej po 24 hodinách, sa nanesie tenkovrstvová vonkajšia omietka, ktorá sa ihneď zapracuje.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.