Odstraňovanie mikroorganizmov

V dôsledku globálneho otepľovania vznikajú počas letných mesiacov a mierne daždivých zím vo vzrastajúcej miere optimálne životné podmienky pre mikroorganizmy. Pre rast rias a plesní je v prvom rade potrebná voda. Dažďová voda sama o sebe nemusí byť dostatočným a pravidelným zdrojom živín pre mikroorganizmy. Hlavným a trvalým zdrojom je voda skondenzovaná na povrchu zatepľovacích systémov v nočných hodinách, kedy dochádza za určitých podmienok (teplotných, vlhkostných, geografických) k podchladeniu povrchu. Popritom toho hrajú svoju rolu aj stavebné podmienky. Zvláštny význam preto prislúcha voľbe povrchu fasády.

Vlhkosť priateľ rias 

Ak fasáda zavlhne v dôsledku dažďa alebo vplyvom kondenzácie, ostáva vlhkosť pomerne dlhý čas v omietkových kapsách. Práve tam spôsobuje najväčšie škody, pretože táto vlhkosť v spojení s denným svetlom vytvára optimálnu 
živnú pôdu pre plesňové spóry, riasy a mnohé iné mikroorganizmy. Za týchto podmienok sa mikroorganizmy môžu intenzívne rozmnožovať, až kým nie sú viditeľné voľným okom.
Osvedčeným spôsobom čistenia biokorózie je priama chemická metóda v kombinácii s mechanickým zásahom.

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.