Odstraňovanie mikroorganizmov

V dôsledku globálneho otepľovania vznikajú počas letných mesiacov a mierne daždivých zím vo vzrastajúcej miere optimálne životné podmienky pre mikroorganizmy. Pre rast rias a plesní je v prvom rade potrebná voda.

Vlhkosť priateľ rias 

Ak fasáda zavlhne v dôsledku dažďa alebo vplyvom kondenzácie, ostáva vlhkosť pomerne dlhý čas v omietkových kapsách. Práve tam spôsobuje najväčšie škody, pretože táto vlhkosť v spojení s denným svetlom vytvára optimálnu 
živnú pôdu pre plesňové spóry, riasy a mnohé iné mikroorganizmy. Za týchto podmienok sa mikroorganizmy môžu intenzívne rozmnožovať, až kým nie sú viditeľné voľným okom.
Osvedčeným spôsobom čistenia biokorózie je priama chemická metóda v kombinácii s mechanickým zásahom.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Pracovné postupy a technické riešenia

Zobraziť všetky riešenia

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.