Špeciálne lepidlá

Špeciálne lepidlá na obklady a dlažby predstavujú vylepšené materiály určené do prostredia pri ktorom je predpoklad vyššieho zaťaženia poveternostnými vplyvmi alebo technickým zariadením budov. Zaťaženie poveternostnými vplyvmi ako je mráz, striedanie vysokých alebo nízkych teplôt, vyššia vlhkosť alebo vplyv vody vyžaduje použitie materiálov s lepšími technickými vlastnosťami. Technickým zariadením budov je myslené napríklad podlahové vykurovanie. Takéto lepidlá sa vyznačujú vyššou prídržnosťou k podkladu, dlhšou dobou spracovateľnosti, zníženým sklzom pri lepení obkladov, zvýšenou odolnosťou voči mechanickým zmenám, tj. deformovateľnosťou. Sú ideálne pre pokládku dlažby na podlahové vykurovanie, lepenie dlažby na priestory vystavené dilatačným zmenám ako sú balkóny, lodžie, terasy a iné.

Referenčné stavby pre špeciálne lepidlá

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.