weberpas akrylátová

Weberpas akrylátová

TRADIČNÁ AKRYLÁTOVÁ OMIETKA

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka na báze akrylátovej živice.

 • Vysoko vodoodpudivá
 • Jednoduchá spracovateľnosť
 • Dlhá životnosť

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • BI00
 • CE00
 • HN00
 • ZE00
 • SE00
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Na nanášanie potrebujete nerezové hladidlo
 • K vytváraniu štruktúry využijete plastové hladidlo na miešanie použite nerezovú murársku lyžicu a miešadlo s nástavcom
 • Ako podkladný náter odporúčame použiť weber 700

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Odolnejšia voči poveternostným podmienkam a vyzretosti podkladu počas realizácie 
 • Jednoduchá spracovateľnosť
 • Možnosť použiť s urýchľovačom tuhnutia
 • Vysoká vodoodpudivosť
 • Možnosť namiešať vo farebnom odtieni podľa želania zákazníkov

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať.
 • Teplota okolitého vzduchu a podkladu nesmie klesnúť pod +5°C.
 • Pri aplikácii je potrebné sa vyhnúť dažďu, vetru a priamemu slnečnému žiareniu.
Weber
Silikónové Akrylátové Zatepľovacie systémy

Panoráma, Zvolen

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Akrylátové

Rege-centrum, Zvolen

Všetky referencie

Weber
Omietky Akrylátové Tenkovrstvové omietky exteriérové

Rovinka Park, Rovinka

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Strelkova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Akrylátové

polyfunkčný objekt DYNO, Banská Bystrica

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Kraskova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Omietky Fasádne omietky Akrylátové

Domov sociálnych služieb, Holíč

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Silikónové Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

CUBICON, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne nátery

bytový dom Staré grunty, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne obklady

bytový dom Molecova, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikónové Akrylátové

bytový dom Hlinická, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

Račany Bianco, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Omietky

Rezidencia CASSOVAR, Košice

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Akrylátové

Fakulta informatiky a informačných technológií, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Omietky Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

bytový dom Šaľa

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom Rustaveliho, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Akrylátové Silikátové

mestské vily Villinky, Bratislava

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom WEST III, Galanta

Všetky referencie

Weber
Silikátové Akrylátové Fasádne omietky

bytový dom Ružinovská, Bratislava

Všetky referencie

Hotel Tenis, Zvolen
Tenkovrstvové omietky exteriérové

hotel Tenis, Zvolen

Všetky referencie

Panorama Košice
Tenkovrstvové omietky exteriérové

Panorama Košice

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre:

Farba: podľa vzorkovníka farieb
Paropriepustnosť vodnej pary:       V2 
Nasiakavosť: W2  
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch:  ≥ 0,3 MPa 
Trvanlivosť:  neposudzuje sa
Tepelná vodivosť:  neposudzuje sa

Reakcia na oheň: 

-    pri tepelnej izolácií z MW
-    pri tepelnej izolácií z EPS

 

A2-s1, d0 

B-s1, d0

Balenie: Balenie : 30 kg
Paletové množstvo : 480 kg
Cenníková cena: 1,828 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

 

Ako pracovať s weberpas akrylátová?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným penetračným náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním tenkovrstvovej omietky weberpas akrylátová je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. 
Za podmienok predlžujúcich schnutie (nízke teploty, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 8 hodinách, prípadne s možnosťou vzniku farebných odchýlok odtieňa po zaschnutí.  

Upozornenie

Pri aplikácií omietky za nevhodných klimatických podmienok (vysoká vlhkosť vzduchu, nízke teploty, vietor,...) môže dôjsť k jej poškodeniu na vzhľade i životnosti. Pri použití tenkovrstvovej omietky ako finálnej povrchovej vrstvy vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému, najmä na oslnené plochy, je povolené používať odtiene so súčiniteľom HBW minimálne 25. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber! Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.