prostriedok na odstránenie mikroorganizmov renov express

Renov Express

Prostriedok na odstránenie rias, plesní, machov, lišajníkov a húb, ktoré spôsobili neestetický vzhľad fasád a soklov budov, dlažieb terás a chodníkov, striech, pomníkov a podobne.

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Výrobok sa dodáva v nevratných plastových nádobách. Hmotnosť jedného balenia je 5 alebo 20 litrov.  

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

  • používať pri teplotách +5°C do +25°C
  • prípravok možno použiť okamžite, bez predchádzajúceho umytia či čistenia podkladu
  • produkt naneste ideálne rozprašovaním a po 30 minútach povrch vypláchnite studenou tlakovou vodou (min. 10MPa)

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

  • RENOV EXPRESS na nanáša na povrch bez predchádzajúceho čistenia
  • nemení farbu ani vzhľad podkladu, naopak mu vracia pôvodné estetické kvality.
  • neatakuje sklo, kovy ani farby používane v stavebníctve

Dôležité

  • účinná látka výrobku je veľmi prchavá a z otvorených nádob rýchlo vyprchá
  • neatakujte sklo, kovy ani farby používané v stavebníctve

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Technické parametre

Farba: žltkastá kvapalina – sladký zápach po ovocí
Hustota: približne 1,12 kg/l pri 20°C
pH: > 12
Cenníková cena bez DPH: 

5kg: 14,874 €/l *

20kg: 12,713 €/l *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s renov express?

RENOV EXPRESS naneste ideálne rozprašovaním. Mach, plesne, atď. nechajte dôkladne nasiaknuť prípravkom. Po 30 minútach povrch vypláchnite studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa). Do rozprašovača si nalejte len potrebné množstvo a kanistre dobre zavrite. Účinná látka je veľmi prchavá a z otvorených nádob rýchlo vyprchá. Opakovaná aplikácia (2 – 3x prípravok naniesť na povrch, nechať pôsobiť, opláchnuť a znovu aplikovať) je potrebná len v prípade, že odstraňujete silnú vrstvu machu, plesní, atď. Na vyčistený povrch naneste po vyschnutí prostriedok ANTI-MOUSSE 77, ktorý ma preventívny účinok proti novotvorbe organických nečistôt.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.