webertec 915

Weber

ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

  • Vysoko flexibilná hmota
  • Premosťuje trhliny 2 mm pri 4 ° C
  • Izolácia prodi radónu

Referenčné stavby

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Hydroizolácie

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.