webertec 915

webertec 915 - Asfaltová hydroizolácia spodnej stavby

ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

  • Vysoko flexibilná hmota
  • Premosťuje trhliny 2 mm pri 4 ° C
  • Izolácia prodi radónu

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 3,8 € / l
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Referenčné stavby

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Hydroizolácie

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre webertec 915

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.