webertec 915

webertec 915 - Asfaltová hydroizolácia spodnej stavby

ASFALTOVÁ HYDROIZOLÁCIA SPODNEJ STAVBY

Vysoko flexibilná vodotesná bitúmenová izolačná zmes na hydroizoláciu budov pod úrovňou terénu.

  • Vysoko flexibilná hmota
  • Premosťuje trhliny 2 mm pri 4 ° C
  • Izolácia prodi radónu

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 3,8 € / l
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

  • Na odizolovanie stien pivníc, podláh, základov stavieb, stropov podzemných garáží ktoré sú v styku s pôdou
  • Pre utesnenie medzi vrstvami základových dosiek a cementových poterov (pod mazaninou)
  • Na všetky minerálne podklady ako sú tehly, betónové tvárnice, betón, pórobetón, omietka, mazanina
  • K hydroizolačnej hmote webertec 915 je možné dokúpiť urýchľovač tuhnutia v 2 kg plastovom vrecku. Vďaka urýchľovaču tuhnutia je možné hydroizolačnú hmotu nanášať vo väčšej hrúbke
  • Obvodové izolačné dosky pod úrovňou terénu je potrebné v tlakovej vode prilepiť materiálom webertec 915 celoplošne

Referenčné stavby

Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková
Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) Hydroizolácie

kostol Panny Márie, Matky Cirkvi, Živčáková

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre webertec 915

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.