Štukové omietky

Štukové omietky slúžia na štruktúrované stvárnenie plôch stien a stropov. Slúžia ako vhodný podklad pod nátery a maľby. Na vyzreté jadrové omietky sa nanášajú štukové omietky a stierky v tenkej vrstve od 2 mm do max 5 mm vyznačujúce sa mierne drsným povrchom v závislosti od konkrétneho typu omietky a od spôsobu spracovania. Dĺžka doby vyzrievania platí rovnako aj pre štukové omietky a stierky v trvaní 1 deň/ 1 mm hrúbky naneseného materiálu. Vyzreté štukové omietky tvoria podklad pod interiérové farby.

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.