weber.therm exclusive

Skladba zatepľovacieho systému weber.therm exclusive

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S PLATŇAMI Z MINERÁLNEJ VLNY

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

  • Vysoká priepustnosť vodných pár
  • Vysoké úžitkové hodnoty použitých materiálov
  • Dlhá životnosť

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.