weber therm plus ultra

etics_weber.therm_plus_ultra.jpg

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva s použitím platní na báze fenolovej peny pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami) s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Referenčné stavby

bytový dom Nová doba
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky Silikátové omietky

bytový dom Nová Doba, Bratislava

Weber
Zatepľovacie systémy Fasádne omietky

bytový dom WEST III, Galanta

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.