Moderný dom s bielou faádou podvečer

Fasádne omietky

Ako si vybrať tú najlepšiu tenkovrstvovú fasádnu omietku pre vás?

V súčasnosti je na trhu dostatočne široký sortiment vonkajších omietok a náterov určených na povrchovú úpravu fasád a kontaktných zatepľovacích systémov. Významným faktorom pri rozhodovaní o povrchovej úprave v poslednom období sa stáva aj vplyv povrchovej úpravy na životné prostredie ako aj samotná možná biokorózia povrchových úprav. Do popredia vystupujú otázky použitia biocídov v povrchových úpravách ako aj iné alternatívne zloženia povrchových úprav - „tzv. bez biocídne“ omietky.

Potrebujete poradiť?
Využite naše rýchle odborné technické poradenstvo:

Ktoré riešenie pre svoj projekt vybrať, ktoré je najoptimálnejšie?

Tenkovrstvové pastovité omietky sú v súčasnosti najpoužívanejším typom povrchovej úpravy fasád. Svoje prvenstvo si udržujú najmä vďaka celému radu parametrov, ktoré ich predurčujú k tomuto typu aplikácie. Tenkovrstvové pastovité omietky sú ľahko aplikovateľné, dostupné v širokej škále farebných odtieňov a ľahko spracovateľné. Medzi vlastnosti, ktoré sú obvykle sledované patrí difúzia vodných pár, nasiakavosť, prídržnosť, trvanlivosť. Ďalšími dôležitými vlastnosťami sú napríklad odolnosť proti vzniku plesní a rias alebo aj samočistiaci efekt.

Aké druhy omietok si môžete vybrať pri realizácii vášho projektu?

Vzhľadom na jej funkčné vlastnosti je na trhu veľmi obľúbená silikónová omietka.

 • vyrobená na báze silikónových živíc
 • vysoká paropriepustnosť
 • jednoduchá aplikácia
 • relatívne vysoká odolnosť na vlhkosť vzduchu a vyzretosť podkladu pri samotnej aplikácii
 • asi najväčšou výhodou silikónovej omietky je takzvaný samočistiaci efekt.
 • veľmi zle viaže prachové častice a povrch sa čistí pri daždi, omietka ostáva dlhší čas čistá
 • je vysoko hydrofóbna, teda má  vysokú schopnosť odpudzovať vodu

Silikátová omietka je vyrobená na báze vodných roztokov kremičitanu draselného (vodného skla).

 • zásaditý charakter, ktorý na dome vytvára prirodzene zásadité prostredie fasády
 • prirodzená ochrana pred plesňami a machmi
 • vhodná pre všetky zatepľovacie povrchy
 • extrémne vysoká paropriepustnosť
 • jednoduchá aplikácia, ale treba byť opatrný pri aplikácii v chladnejších mesiacoch, pretože je citlivá na vlhkosť vzduchu a vyzretosť samotného podkladu

Akrylátová omietka je zmes akrylátovej živice a syntetických polymérových spojív.

 • vhodná pre aplikáciu aj do kalendárnych mesiacov, kedy sa vyskytuje zvýšená ranná a večerná vlhkosť vzduchu
 • čiastočne znížená paropriepustnosť, preto nie je vhodnou povrchovou úpravou pre zateplenie minerálnou vlnou a na staršie domy a historické stavby, ktoré majú veľmi často vlhké múry, nakoľko znížená paropriepustnosť znižuje aj efektivitu paropriepustných materiálov
 • výhodou je relatívne nízka cena tejto fasády

Nová generácia inovatívnych omietok prináša nové špecifické vlastnosti a tým aj:

 • ochrana pred poveternostnými vplyvmi ako sú slnečné žiarenie, vietor či dážď
 • ochrana pred vplyvmi biokorózie (riasy plesne machy a pod.)
 • dlhá životnosť
 • nízka údržba

 

Ako funguje regulácia vlhkosti fasády?

Vplyvom ochladzovania zatepľovacích systémov v nočných hodinách dochádza ku kondenzácií vody na povrchu fasády, ktorá vytvára živnú pôdu pre rast rias. Povrch omietky weberpas aquaBalance dokáže regulovať vlhkosť na povrchu fasády. Po zvlhčení dažďom alebo rosou sa znateľne rýchlejšie vysušuje, pretože niekoľkonásobne zväčšuje aktívnu odparovaciu plochu každej kvapky vody. Najjemnejšie kapilárne póry navyše na prechodnú dobu prijímajú prebytočnú vlhkosť a pri klesajúcej vlhkosti ju hneď vracajú späť do atmosféry. Vodný režim fasády sa udržuje v prirodzenej rovnováhe, riasy ani plesne tu nenájdu živnú pôdu a fasáda si po dlhú dobu zachová pekný vzhľad. 

Šetríme životné prostredie

Omietka neobsahuje anorganické biocídne prostriedky pre ochranu povrchu, ktoré sú spotrebovávané a vymývané do okolitého prostredia, kde škodia, preto je omietka šetrná k životnému prostrediu. Nielenže má weberpas aquaBalance zdokonalenú receptúru, vďaka ktorej je jednoducho spracovateľná, ale navyše, pre rýchlejšie zrenie omietky, je možné pri aplikácií za nízkych teplôt použiť urýchľovač tuhnutia.

Špeciálna technológia použitá v omietke znižuje povrchové napätie medzi vodou a omietkou, zostatková voda sa rozleje do väčšej plochy, aktivuje sa množstvo mikroskopických kapilár a je tak rýchlejšie odvádzaná z povrchu  omietky. Zostatkovú vodu omietka weberpas aquaBalance pojme a jej povrch zostane v krátkom čase suchý. Vsiaknutá voda je postupne odvádzaná späť do atmosféry vo forme vodnej pary, ktorú nemôžu mikroorganizmy využiť pre svoj život a fasáda zostáva čistá. Novou technológiou je fasáda chránená proti mikroorganizmom bez použitia biocídnych prísad, čím zároveň nezaťažuje životné prostredie.

 

Unikátna receptúra omietky weberpas clean Active s fotokatalytickým efektom zaisťuje dlhodobú čistotu povrchu omietky a vysoký stupeň ochrany omietky proti rastu mikroorganizmov. Prispieva k lepšiemu životnému prostrediu tým, že na povrchu omietky dochádza k reakcii, ktorá rozkladá splodiny a zlúčeniny škodiace ľudskému zdraviu obsiahnuté vo vzduchu.

Čo je fotokatalýza?

Fotokatalýza je chemicko-fyzikálny rozklad organických látok za prítomnosti UV spektra slnečného žiarenia a katalyzátora. Inovatívna tenkovrstvová omietka weberpas clean Active obsahuje katalyzátor TiO2 (oxid titaničitý), vďaka nemu sa na povrchu omietky veľmi účinne rozkladá široké spektrum organických látok vrátanie nečistôt (atmosférické nečistoty, sadze, olej, prach...) Neaktívne zoxidované nečistoty sú následne vplyvom dažďa, slnka a prúdenia vzduchu odstraňované z povrchu fasády.

Vďaka tomu bráni usadzovaniu a rastu mikroorganizmov ako sú baktérie, riasy, plesne a huby a tým zabezpečuje samočistenie povrchu, pričom TiO2 (oxid titaničitý) plní iba funkciu katalyzátora, nespotrebováva sa, tým pádom je tento princíp dlhodobo udržateľný z pohľadu ochrany životného prostredia.

Tenkovrstvové omietky je možné rozdeliť aj podľa spôsobu ich zrenia. Akrylátové a silikónové omietky tuhnú tak, že „vysychajú“ t.j. zbavujú sa vody. Jedná sa preto o čistý fyzikálny proces. U silikátových omietok dochádza naopak k tuhnutiu chemickou cestou. Pretože je celý dej relatívne pomalý, vyplýva z toho zvýšená citlivosť silikátových omietok na podmienky pri aplikácii.

Hydrofóbnosť a hydrofilnosť

Povrchové vlastnosti materiálu vo veľkej miere súvisia s chemickými vlastnosťami povrchu. Veľmi dôležitou vlastnosťou je správanie sa materiálu pri zmáčaní, to znamená, ako voda pôsobí na daný povrch. Táto vlastnosť súvisí s terminálnymi skupinami molekúl na povrchovej doske, ktoré môžu byť buď hydrofilické (,,vodu obľubujúce“) alebo hydrofóbne (,,vodu neznášajúce“).

Jednou z možných metód kvantitatívneho určenia správania sa povrchu pri jeho zmáčaní je meranie jeho kontaktného uhla. Kontaktný uhol je uhol, pod ktorým sa tekutina/para stretáva s pevným povrchom a nám poskytuje informáciu o interakčnej energii medzi povrchom a tekutinou. Čím väčší je kontaktný uhol, tým je povrch hydrofóbnejší.

Podľa čoho sa rozhodnúť?

S určitou mierou zjednodušenia je možné povedať, že technické vlastnosti tenkovrstvových omietok sú odrazom vlastností ich komponentov, ktoré sú tvorené zo spojovacej bázy a určitými plnivami. Pretože je typ spojiva pre vlastnosti tenkovrstvových omietok kľúčový, býva často používaný ako základný spôsob ich rozdelenia.

Neviete si rady? Kontaktujte nás

Pozrite si aj:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.