Betónové potery štandardné

Potery značky weber majú široké použitie. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové. V prípade rýchlotuhnúcich poterov je doba pochôdznosti poteru rapídne urýchlená. Výhoda spádových cementových poterov spočíva v možnosti zhotovenia naklonenej roviny za účelom dosiahnutia kvalitného odvodu vody z povrchu podlahy.

Betónové potery

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.