Betónové potery štandardné

Potery značky weber majú široké použitie. Rozdeľujeme ich na dve základné skupiny, a to potery na báze cementu a potery na báze anhydritu.

Cementové potery ďalej delíme na štandardné, rýchlotuhnúce a spádové.

Betónové potery

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.