Nivelačné hmoty a samonivelačné potery

Samonivelačné hmoty slúžia na presné vyrovnanie podkladu, úprav vlastností podláh, úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Predstavujeme Vám samonivelačné hmoty Weber:

Prepis videa o samonivelačných hmotách

V nasledujúcej časti si povieme viac o problematike samonivelačných hmôt.
Väčšina dnes používaných podlahových krytín vyžaduje ako lokálnu, tak celkovú rovinnosť podkladu, ktorú aplikáciou bežných poterov nedocielime. Preto treba obvykle cementové i anhydritové potery finálne pripraviť samonivelačnými hmotami na kladenie krytín. Vďaka tomu sme schopní previesť celkové súvrstvie podlahy v najvyššej kvalite ako z funkčného tak z estetického hľadiska a zároveň docieliť dlhodobú životnosť samotných podlahových krytín.


Samonivelačné hmoty používame aj tam, kde je potrebné doplniť podlahové súvrstvie na požadovanú výšku, vzhľadom na okolité priestory a hrúbku použitých podlahových krytín. Všeobecne delíme samonivelačné hmoty na 2 základné skupiny.
Prvé a najrozšírenejšie sú samonivelačné hmoty na cementovej báze. Druhou skupinou sú sadrové stierky – tie môžu byť tiež označované ako stierky na báze síranu vápenatého.


Podobne ako pri cementových a anhydritových poteroch majú oba druhy hmôt svoje výhody aj nevýhody.


Výhodou cementových hmôt všeobecne je ich rýchlosť vyzrievania pred kladením podlahových krytín, nevýhodou je isté pnutie práve pri procese vyzrievania.
Sadrové samonivelačné hmoty sú na tom práve naopak a navyše sa nehodia do vlhkých priestorov.


Väčšina nivelačných stierok je vhodná na podlahové vykurovanie, na použitie pod kolieskovú stoličku a bývajú objemovo stále. Na samotné zrenie stierky má vplyv mnoho faktorov, a preto dbajte na zvýšenú pozornosť na slnečné žiarenie, prievan a teplotu v miestnosti.


Vždy pred samotnou pokládkou je nutné posúdiť stav podkladu. Posudzovanie a kvalita podkladu pred vyliatím samonivelačných hmôt sa riadi STN 74 4505. Všeobecne môžeme povedať, že by podklad mal byť suchý, pevný, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častí (ako napr. prach, oleje, mastnoty a podobne). Všetky uvoľňujúce sa látky, ktoré môžu znížiť prídržnosť samonivelačnej hmoty k podkladu je nutné obrúsiť, odfrézovať alebo otryskať. Medzi našimi výrobkami patriacimi do kategórie samonivelizačnej hmoty, vám pomôže k lepšej orientácii táto tabuľka, ktorú vidíte nižšie. Tu nájdete aj v našom tlačenom a online cenníku pre tento rok. Nájdete tu aplikačné hrúbky jednotlivých výrobkov, pochôdznosti uvedené v hodinách a ďalšie údaje. Naša spoločnosť potom ešte pre lepšiu orientáciu tieto samonivelačné hmoty rozdeľuje na štandardné samonivelačné hmoty a špeciálne samonivelačné hmoty, ktoré využijeme pre aplikácie na špecifické podklady – napríklad drevo, alebo pri požiadavkách na vysokú pevnosť v tlaku samonivelačnej hmoty – napríklad kvôli zaťaženiu od vysokozdvižných vozíkov.


webernivelit: Naša najpredávanejšia cementová samonivelačná hmota. K dispozícii u väčšiny našich zmluvných predajcov a vhodná na aplikácie v miestnostiach rodinných domov, garážach, technických miestnostiach, kanceláriách a pod.
Pre aplikácie hr. 2-12 mm. Pri aplikácii je nutné dodržiavať odporúčania výrobcu ohľadom obvodových dilatácií a pevnosti podkladu. Vynikajúci pomer cena/výkon.


webernivelit S: Naša najpredávanejšia sadrová samonivelačná hmota. K dispozícii u väčšiny našich zmluvných predajcov a vhodná na aplikácie v miestnostiach rodinných domov, garážach, technických miestnostiach, kanceláriách a pod. Nie je vhodná do miestností, ktoré sú zaťažené vlhkosťou - kúpeľne, práčovne a pod. Hrúbka aplikácií je od 2,5 mm do 30 mm a je obzvlášť vhodná na vyrovnanie podkladov na báze síranu vápennatého - anhydridový poter.


Weberfloor 4150 a 4160 sú naše najlepšie nivelačné hmoty v pomere cena/výkov. Oba sú vhodné na aplikácie v hrúbkach 2 až 30mm. Rozdiel medzi nimi je vo finálnej hodnote pevnosti v tlaku 25 a 30 MPa. Vyznačujú sa extrémne dobrou spracovateľnosťou a sú použiteľné aj pre aplikácie na rozsiahle plochy – haly, podzemné parkoviská.


Pokiaľ hovoríme o špeciálnych samonivelačných hmotách, tak môžeme z našej ponuky spomenúť hmotu weberfloor 4610, ktorá je ako jedinú zo všetkých našich možno použiť ako finálnu povrchovú úpravu. Alebo hmotu weberfloor 4320, ktorá je modifikovaná polypropylénovými vláknami. Pri aplikáciách vo väčších hrúbkach tak môže spĺňať samonosnú funkciu. Viac detailov k týmto a ďalším hmotám zo skupiny nivelačných hmôt sa dozviete na našich webových stránkach a ich technických listoch.

Dúfam, že vám tieto informácie pomôžu pri správnom výbere samonivelačnej hmoty a vaše dielo sa podarí.

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.