weberpas mozaiková omietka

weberpas marmolit_weberpas mozaiková omietka

OMIETKA Z FARBENÝCH PIESKOV

Dekoratívna omietka z farbených pieskov pripravená na priame použitie

 • Vodoopudivá
 • Ľahko udržiavateľná
 • Široký výber vzorov

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M043
 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M055
 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M102
 • weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0040
 • weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0075
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
 • Používa sa ako konečná povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
 • Môže byť použitá do exteriéru aj interiéru

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • vodoodpudivá
 • Ľahko udržiavateľná 
 • Široký výber vzorov zo Vzorkovníka dekoratívnej omietky weberpas marmolit a mozaikovej omietky

Dôležité

 • Pri nedostatočne izolovaných stenách a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie omietky weberpas mozaiková omietka neodporúča
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba: podľa aktuálneho vzorkovníka
Priepustnosť vodnej pary: V2
Nasiakavosť: W3
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: ≥ 0,3 MPa
Trvanlivosť: NPD
Tepelná vodivosť:  λ=0,8 W/mK
Reakcia na oheň: F
Balenie: 20 kg
Paletové množstvo 320 kg
Spotreba: 5 kg/m2
 
Cenníková cena: 2,774 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas mozaiková omietka ?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným podkladovým náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním dekoratívnej omietky weberpas mozaiková omietka je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!
Pri aplikácii dekoratívnej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – napájanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (teplota blízka 10°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.
Aplikuje sa iba na vertikálne steny. Na horizontálne a naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú chránené pred atmosférickými vplyvmi. Materiál sa dodáva pripravený ma priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie pomocou násady na vŕtačke – miešadlom nie je povolené. Nanáša sa na zaschnutý náter weber 700. Weberpas mozaiková omietka sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení omietky weberpas mozaiková omietka ešte pred jej zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky.
Najnižšia teplota pri spracovávaní:
+ 10 °C pre ovzdušie aj podklad. Treba zabrániť priamemu vplyvu dažďa a slnečného žiarenia na nanášanú plochu. Pri teplotách okolo + 10 °C je potrebné aplikovanú vrstvu po nanesení ešte niekoľkokrát dodatočne prehladiť aby dostatočne priľnula k podkladu a nestekala.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.