weber therm clima E

Skladba zatepľovacieho systému weber.therm clima E

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S PLATŇAMI Z PERFOROVANÉHO POLYSTYRÉNU

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

  • Najvyššia paropriepustnosť pri systémoch s expandovaným polystyrénom
  • Vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie
  • Dlhá životnosť

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.