Chránime životné prostredie, chránime seba

Weber

ekologická značka odzrkadľuje politiku celej spoločnosti Saint-Gobain, jej ekologické správanie a zmýšľanie.

Chránime prostredie

Spoločnosť Saint-Gobain Weber aktívne prispieva k ochrane zdravia, životného prostredia a prírody vôbec. Princípy zodpovedného správania si ctíme v každej fáze životného cyklu našich produktov. Pri vývoji nových výrobkov je pre nás samozrejmosťou myslieť na budúcnosť, napríklad pri výbere vhodných surovín. Zároveň sa neustále snažíme nielen zlepšovať už existujúce výrobky, ich aplikačné vlastnosti či trvalú hodnotu pre zákazníka, ale aktívne vyhľadávať a využívať aj možnosti k ochrane zdravia či životného prostredia, ktoré nám pôsobenie v stavebnom priemysle prináša.

Znižovanie emisií CO2 je jedným z týchto krokov. Našou víziou je postupne uviesť do života technológie a postupy umožňujúce čo najviac znížiť emisie CO2 pri výrobe čo najširšieho sortimentu produktov.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.