Vápenno-cementové omietky

Vápenno-cementové omietky sú ideálne na zjednotenie rovinnosti a vytvorenie vhodného podkladu pod štukové omietky a iné povrchové úpravy.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.