Murovacie malty

Murovacie malty rozdeľujeme na malty určené na tradičné murovanie, kde sa murovacie prvky kladú do ložnej škáry hrúbky približne 12 mm a na murovacie malty určené na murovanie presných tvárnic ktoré sa lepia do lôžka tvoreného murovacou maltou hrúbky približne 2 mm.

Pracovné postupy a technické riešenia

Zobraziť všetky riešenia

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.