Murovacie malty

Murovacie malty rozdeľujeme na malty určené na tradičné murovanie, kde sa murovacie prvky kladú do ložnej škáry hrúbky približne 12 mm a na murovacie malty určené na murovanie presných tvárnic.

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Pracovné postupy a technické riešenia

Zobraziť všetky riešenia

Naše referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.