weberpas silikon brick

Weberpas silikon brick

OMIETKA SO VZHĽADOM TEHLOVÉHO MURIVA

Dekorativna pastovita omietka na vytvorenie imitacie tehloveho muriva na podklad z jadrovej omietky alebo ETICS. Dostupna v 6 farebnych odtieňoch: BR1 tehlovosvetlá,  BR2 tehlovotmavá, BR3 pieskovožltá, BR4 pieskovotmavá, BR5 svetlohnedá, BR6 tmavohnedá.

 • Vysoká elasticita
 • Nízka  povrchová nasiakavosť
 • Jednoduchá aplikácia

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • weberpas podklad UNI BRICK B02
 • weberpas podklad UNI BRICK B03
 • weberpas podklad UNI BRICK B04
 • weberpas podklad UNI BRICK B05
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom weberpas podklad UNI BRICK.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Atraktívna tehlová štruktúra
 • Vysoká elasticita
 • Nízka povrchová nasiakavosť
 • Jednoduchá aplikácia pomocou šablóny ,,tehla"
 • Nižšia hmotnosť oproti skutočným tehlám

Dôležité

 • Podklad musí byť stabilný, rovný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, bez prachu ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí, nesmie sa zmršťovať
Weber
Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

rodinné domy, Čunovo

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Vedeli ste, že...

Atraktívny vzhľad tehlového obkladu si ľahko zhotovíte aj sami pomocou šablóny a omietky weberpas silikon brick. Do detailu s Weberom!

Technické parametre:

Farba: 6 farebných odtieňov: BR1 - tehlovosvetlá, BR2 - tehlovotmavá, BR3 - pieskovožltá, BR4 - pieskovotmavá, BR5 - svetlohnedá, BR6 – tmavohnedá Alebo na vyžiadanie podľa vzorkovníka farieb weber color.line
Cenníková cena bez DPH: 2.948€/kg *


*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas silikon brick?

Omietka sa nanáša na vyzretý podklad upravený podkladným náterom weberpas podklad UNI BRICK. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. V prvom kroku sa na dokonale suchý podkladný náter nalepí šablóna v tvare tehlového muriva. Šablónu je potrebné nalepiť na presné na požadované miesto. Po nalepení šablóny nie je možné polohu šablóny upraviť. Cez nalepenú šablónu sa nanesie vrstva dôkladne rozmiešanej omietky weberpas silikon brick v požadovanom farebnom odtieni. Hrúbka vrstvy omietky je približne daná hrúbkou šablóny. Po nanesení sa povrch omietky uhladí nerezovým hladidlom do roviny tak, aby jej približná hrúbka zodpovedala hrúbke nalepenej papierovej šablóny. Aby omietka vyplnila i plochy pri okrajoch šablóny rozotierame ju vodorovne aj zvislo. Pri nanášaní nesmie dôjsť k poškodeniu nalepenej šablóny. Plastický vzor sa docieli tak, že na uhladenú plochu omietky sa murárskou lyžicou nepravidelne nanesú silnejšie plôšky omietky weberpas silikon brick, ktoré na uhladenej omietke vytvoria imitáciu plastického povrchu tehál. Nanesené plochy sa následne ľahko uhladia nerezovým hladidlom a zrovnajú na približne rovnakú hrúbku. Po uhladení omietky sa šablóna opatrne odstráni. Odstránením nalepenej šablóny sa vo vrstve mokrej omietky vytvorí imitácia tehlového muriva.Šablóna má jedno rázové použitie. V prípade, že šablóna nebude okamžite po aplikácii odstránená, môže dôjsť k porušeniu vzoru a estetickým chybám. Pri ideálnych podmienkach trvá vyschnutie a vyzretie omietky 24 hodín.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie vody, plniva a prísad nie je povolené. Pri doobjednávaní farebných omietok je potrebné uvádzať aj číslo šarže omietky, v opačnom prípade môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, ktoré nebudú akceptované ako reklamácia. Rôzne výrobné šarže nepoužívať v ucelenej ploche. Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.