Penetračné nátery

Penetračné nátery odporúčame používať v rámci prípravy podkladov pred lepením cementovými lepidlami, vylievaním samonivelizačných hmôt, nanášaním omietok a iných stavebných materiálov. Slúžia na zjednotenie nasiakavosti, odstránenie jemných prachových častí a na zvýšenie prídržnosti nasledujúcich vrstiev. Penetračné nátery rozdeľujeme podľa typu podkladu na savé podklady a nesavé podklady. Podľa materiálovej bázy na disperzné penetračné materiály. Tieto sú vhodné na bežné povrchy nevykazujúce poškodenie a starnutie. Disperzné penetračné nátery sú vhodné na úpravu podkladu pred lepením cementovými lepidlami na obklady a dlažby, pred liatím samonivelačných hmôt prípadne pred nanášaním omietok. Penetračné nátery s plnivom, tj. spojovacie mostíky, sú vhodné na nenasiakavé podklad ako sú napríklad pôvodné obklady a dlažby, teracco a iné nenasiakavé podklady pokiaľ nie sú na báze bituménov a asfaltov.   Epoxidové penetračné nátery sú predovšetkým určené pod epoxidové nátery a stierky, avšak v prípade nutnosti je možné s epoxidovými penetračnými nátermi v kombinácii s pieskom vytvoriť špeciálny spojovací mostík.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.