weber.therm mínus 7

Skladba zatepľovacieho systému weber.therm mínus 7

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM S POUŽITÍM POLYSTYRÉNOVÝCH PLATNÍ

Systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS)

  • Možnosť aplikácie do -7oC
  • Vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie
  • Vhodný pre rodinné aj bytové domy

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.