weber.therm terranova

Skladba zatepľovacieho systému weber.therm terranova

NAJPOUŽÍVANEJŠÍ KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS).

  • Najpredávanejší na Slovensku
  • Vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie
  • Vysoké úžitkové hodnoty použitých materiálov

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.