Nivelácia podlahy

Betónové zmesi a potery

Podlahová hmota je srdcom každej podlahy – pokiaľ chceme stáť bezpečne nohami na pevnej zemi, potrebujeme kvalitne zhotovené vrstvy ešte pod finálnou podlahou samotnou. Odpovede hľadajme  v betónových zmesiach a poteroch. Tieto hmoty slúžia na vyrovnanie podkladu, úpravy vlastnosti podláh či úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava podlahových plôch. 

Pri akýchkoľvek pochybnostiach si prečítajte podrobné informácie o použití v Technických listoch, Certifikátoch, Vyhláseniach o parametroch a ďalších technických informáciách, ktoré nájdete v našom Centre pre sťahovanie.

Naše produktové portfólio

Betónové potery štandartné

Betónové potery

Betónové potery sú stavebné materiály určené na vyhotovenie roznášacej vrstvy v podlahovej skladbe prípadne na úpravu výšky podlahy podľa potreby stavby. Taktiež je možné zhotovenie spádov na konštrukciách kde je potrebné zabezpečenie odvádzania vody z pochôdznych plôch.

Leveling_and_decorative_flooring_in_offices3.jpg

Anhydritové potery

Interiérové potery určené na zhotovenie roznášacieho poteru. Ideálne na zalievanie teplovodného podlahového vykurovania. Vyznačujú sa vysokou tekutosťou a jednoduchou spracovateľnosťou.

Nivelácia podlahy

Nivelačné hmoty

Samonivelizačné hmoty sú tenké cementové alebo sadrové potery určené na presné vyrovnávanie podlahových plôch v interiéroch budov. Prevažne sú realizované v tenkej vrstve, povrch sa niveluje do plochy bez výčnelkov a priehlbín. Tvoria podklad pre finálne podlahové krytiny, prípadne podľa typu môžu slúžiť ako finálne povrchy.

suchý betón

Suchý betón

Suché betóny sú zmesi cementu, plnív a plastifikátorou, určené na prípravu čerstvého betónu priamo na stavbách zmiešaní s vodou. Sú určené na jednoduché betonárske práce. 

rýchloschnúci betón

Rýchloschnúci betón

V prípade potreby urýchliť niektoré stavebné práce je možnosť použiť rýchlotuhnúce betóny alebo potery. Tieto materiály sa vyznačujú rýchlym nábehom tuhnutia a tvrdnutia. 

Potrebujete pomoc ihneď?

Rýchle odborné technické poradenstvo

  •  Poradenstvo v oblasti rekonštrukcie a opráv starších objektov
  •  Preverenie dostupnosti požadovaného materiálu
  •  Sprostredkovanie cenovej ponuky
  •  Odporúčanie postupu realizácie či realizačných firiem v okolí stavby

Kontaktovať

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.