weber.therm minus 7 mineral

Skladba zatepľovacieho systému weber.therm minus 7 mineral

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM DO CHLADNÉHO OBDOBIA

Vonkajší tepelnoizolačný kontaktný systém s omietkou (ETICS) s tepelnou izoláciou z dosiek z minerálnej vlny.

  • Možnosť aplikácie do -7oC
  • Vhodný pre rodinné aj bytové domy
  • Dlhá životnosť

Referenčné stavby

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.