Fasádne lepidlá na sieťku a polystyrén

Lepiaca a armovacia malta na báze cementu je určená na lepenie tepelnoizolačných materiálov a v kombinácii so sklotextilnou mriežkou na zhotovenie výstužnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov.

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.