Ako zatepliť drevostavbu?

Drevostavby, sú teraz veľmi populárne. Ako ich ale správne zatepliť? Vzhľadom k tomu, že drevo je pružné, je nutné pracovať so špeciálnymi tmelmi.

Ako na to?

PRODUKTY, NÁRADIE A POMÔCKY:

 • lepiaca hmota
 • podkladový náter
 • zubové oceľové hladidlo
 • orezávač alebo ostrý nôž
 • brúsny papier

Zatepľovanie domu, keď obvodovú konštrukciu tvorí drevostavba má niekoľko krokov:

 1. Najčastejšie sa systém zakladá pomocou soklového profilu s odkvapničkou. Šírka profilu musí byť zodpovedajúca použitej hrúbke izolantu. Profily sa osádzajú vrtmi s malou medzerou medzi profilmi, k ich prípadnému vyrovnanie sa použijú dištančné podložky. K napojenie profilov je možné použiť plastové spojky.

 2. Lepiaca malta by mala byť ľahko spracovateľná, mrazuvzdorná a pružná.

 3. Pri lepení na rovné drevené podklady sa hmota nanáša na izolant celoplošne zubovým hladidlom.

 4. Dosky alebo lamely tepelnej izolácie sa lepia zdola nahor na väzbu, väčším rozmerom dosky vodorovne. Iba v odôvodnených prípadoch je možné lepiť izolant dlhším rozmerom zvislo.

 5. Pri lepení izolantu pri rohoch otvorov nesmie dochádzať k priebežnej škáre vo vodorovnom ani zvislom smere, prebytočnú časť dosky dodatočne odrežte.

 6. Pri formátovaní rohovej dosky s výrezom je treba dodržať minimálne rozmery podľa obrázku. Platí pre izolačné dosky z EPS a dosky z MW s pozdĺžnou orientáciou vlákien. Neplatí pre lamely z MW.

 7. Dosky sa lepia na väzbu, nie je možné pripustiť vznik priebežnej zvislej škáry aj vrátane nárožia. Pri lepení (následne ani pri stierkovaní) sa nesmie lepiaca malta dostať na bočné steny izolantu.

 8. Izolačné tanieriky s vrtmi sa osadzujú po zatvrdnutí lepiacej malty, aby nedošlo k posunu izolantu a k narušeniu jeho rovinnosti, spravidla 24 - 48 hod. po lepení. Izolant sa kotví vrtmi s izolačným tanierikom. Vrch izolačného tanierika je v rovine s povrchom izolantu.

 9. Po overení rovinatosti povrchu sa prípadné nerovnosti upravujú prebrúsením brúsnym papierom na hladidle s väčším rozmerom, napr. 250 × 500 mm.

 10. Všetky voľne prístupné hrany a rohy napr. nárožia objektov, ostenia otvorov a pod. sa vystužia osadením vhodného profilu do vopred nanesenej vrstvy výstužnej malty.

 11. Rohy otvorov sa vystužia diagonálne umiestnenými pruhy sklenenej sieťoviny s rozmermi min. 300 × 200 mm vtlačením do vopred nanesenej výstužnej malty.

 12. Základná vrstva sa vykonáva plošným zatlačením sklenenej sieťoviny do výstužnej malty. vopred nanesenej na podklad z izolantu tak, že sa odvíja pás sieťoviny od zhora nadol a zároveň sa vtláča antikorovým hladidlom do hmoty od stredu k okrajom. Napojenie siete sa vykonáva s presahom min. 100 mm.

 13. Povrch základnej vrstvy je možné upraviť následným zabrúsením po cca 24 hodinách. Pri brúsení nesmie dôjsť k poškodeniu sklenenej sieťoviny. Doba vyzrievanie základnej vrstvy je 5 dní.

 14. Ostrá a rovná spodná hrana systému sa vytvorí odrezaním a prípadným zabrúsením základnej vrstvy pozdĺž okapničky soklového profilu.

 15. Škáry medzi systémom a inou konštrukciou (napr. oplechovaním alebo výplne otvorov a pod.) je potrebné upraviť vhodným profilom alebo trvalo pružným tesniacim materiálom odolávajúcim poveternostným podmienkam tak, aby sa zamedzilo prieniku vlhkosti do systému.

 16. Základná vrstva sa pred vykonávaním povrchovej úpravy penetruje vhodným podkladovým náterom.

 17. Tenkovrstvové omietky sa nanášajú na zaschnutý penetračný náter. Pri realizácii je potrebné napájať nanášaný materiál takzvane "živý do živého", teda okraj nanesenej plochy pred pokračovaním nesmie zasychať. Pre drevostavby sa používajú iba pastovité omietky: silikónové, silikátové, silikónsilikátové a akrylátové.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.