Multicomfort

Multi Comfort by Saint-Gobain

Program Multi Comfort predstavuje výraznú zmenu v prístupe k výstavbe, a to tým, že súčasne zohľadňuje rastúce nároky užívateľov na komfort aj požiadavky na udržateľnosť. Môže pomôcť vo viacerých smeroch:

  • Navrhovať zdravšie, komfortnejšie a energeticky úsporné budovy, ktoré zodpovedajú normám.
  • Uspokojovať rastúce nároky a požiadavky užívateľov.
  • Zlepšovať vnútorné prostredie (interiér domov, bytov, kancelárií aj verejných priestorov), ktoré má vplyv na kvalitu života a pocity užívateľov.
  • Ponúknuť certifikačnú schému aj pre rezidenčné budovy.
  • Priniesť objektívny spôsob hodnotenia kvality stavby.

 

Akákoľvek budova spĺňajúca štandard Multi Comfort je zárukou komfortu pre všetky zmysly, pretože zohľadňuje:

  • tepelný komfort
  • svetelný komfort
  • akustický komfort
  • kvalitu vzduchu v interiéri

Multi Comfort spája poznatky a skúseností jednotlivých divízií skupiny Saint-Gobain. Každá z nich svojimi riešeniami pomáha vytvoriť vnútorné prostredie plné pohody a komfortu.

Ako na to?

Weber zvyšuje tepelný komfort cez širokú škálu certifikovaných systémových riešení fasád pre bytovú výstavbu. Ide o kontaktné zatepľovacie systémy, ale i systémy pre jednovrstvové tepelno-izolačné murivo. Štandardná izolácia fasád, ktorá primárne rieši tepelnú izoláciu budov, sa hodí aj pre elimináciu hluku z vonkajšieho prostredia. Výsledkom je tiché bývanie a akustický komfort.

Dodávame tiež výrobky pre odstránenie plesní z vnútorného prostredia, čo prispieva k zdravému bývaniu a kvalite vzduchu v interiéri.

Dva pohľady

Multi Comfort Built-In je prístup, ktorý odpovedá na rastúce požiadavky koncových užívateľov, či už ide o vlastníka domu, komerčného užívateľa budovy a zamestnanca alebo osoby v škole a nemocnici.

Multi Comfort Tool Box je ideálnym nástrojom pre projektantov, dizajnérov, architektov a developerov, pretože zjednodušuje proces prípravy, návrhu, realizácie a kontroly stavby. Umožňuje navrhovať a stavať budovy s vyššou pridanou hodnotou. Projektantom v tom pomôže nová e-learningová platforma Multi Comfort CAMPUS. Viac na stránke https://multicomfort.sk/.

Architecture student contest 2022
Isover, Rigips a Weber

18. ročník medzinárodnej študentskej súťaže Architecture Student Contest

Saint-Gobain opäť prichádza s atraktívnou témou pre šikovných študentov architektúry, dizajnu a technických univerzít stavebného zamerania.

Pozrite si aj komplexnú ponuku pre investorov a developerov či vzorové skladby Saint-Gobain Multi Comfort pre drevostavby:

Pozrite si videá, ktoré sa problematike Multi Comfortu venujú:

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.