Hydroizolácia kúpeľne

Účel zhotovenia hydroizolácie je všade rovnaký. Vždy je cieľom zabránenie prieniku vody a vlhkosti do priestorov alebo do konštrukcií, kde je vlhkosť nežiadúca. V prípade sanitárneho prostredia ako sú kúpeľne či práčovne je požiadavka zabrániť prieniku vody do konštrukcie stavby. V takýchto prípadoch je možné použitie hydroizolácií na disperznej báze alebo hydroizolácií na báze cementovej.

Referenčné stavby

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.