weberpas marmolit

weberpas marmolit_weberpas mozaiková omietka

OMIETKA Z MRAMOROVÝCH ZŔN

Dekoratívna omietka z prírodných mramorových zŕn pripravená na priame použitie

 • Vodoopudivá
 • Ľahko udržiavateľná
 • Široký výber vzorov

Účel použitia

Povrchová úprava stien v exteriéri, Povrchová úprava stropov, Stena, Fasáda, Sokel, Piliere, Ploty, Stĺpy

Odtiene

 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M043
 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M055
 • weberpas marmolit omietka strednozrnná 1040 M102
 • weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0040
 • weberpas marmolit omietka jemnozrnná 1050 0075
Pozrieť si celú škálu vzorkovníka

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Omietka slúži na ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi
 • Používa sa ako konečná povrchová úprava soklov, pilierov, portálov i vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov
 • Môže byť použitá do exteriéru aj interiéru
   

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Trvácny vzhľad
 • Zrná z pravého drveného mramoru
 • Vodoodpudivá
 • Ľahko udržiavateľná 
 • Široký výber vzorov z farebných pieskov

Dôležité

 • Pri nedostatočne izolovaných stenách a pri vzlínajúcej vlhkosti v murive sa použitie omietky weberpas marmolit omietka neodporúča
Weber
Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Štukové a jadrové omietky Podlahy

Hotel Roca, Košice

Všetky referencie

Weber
Zatepľovacie systémy Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery Fasádne omietky

bytový dom Pekná cesta, Bratislava

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba: podľa aktuálneho vzorkovníka
Priepustnosť vodnej pary: V2
Nasiakavosť: W3
Prídržnosť k betónu po 28 dňoch: ≥ 0,3 MPa
Trvanlivosť: NPD
Tepelná vodivosť:  λ=0,8 W/mK
Reakcia na oheň: F
Balenie: 20 kg
Paletové množstvo 320 kg
Spotreba: Zrno 1,5mm :  4 kg/m2
Zrno 2mm :  6 kg/m2
Cenníková cena: 2,738 € /kg 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberpas marmolit ?

Podklad sa dôkladne natrie dobre rozmiešaným, nezriedeným podkladovým náterom weber 700. Pred nanášaním penetračného náteru je treba všetky vstavané prvky, oplechovanie ako aj časti fasády, ktoré sa nebudú omietať dôkladne pozakrývať. S nanášaním dekoratívnej omietky weberpas marmolit je možné začať najskôr 24 hodín po nanesení penetračného náteru. Žiadne prísady a ani voda sa do omietky nesmú pridávať!
Pri aplikácii dekoratívnej omietky a počas nasledujúcich minimálne 24 hodín nesmie teplota podkladu a okolitého vzduchu klesnúť pod +10°C. Pri omietaní je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, prievanu a dažďu. Za podmienok podporujúcich rýchle schnutie omietky (teplota nad 25°C, silný vietor, vyhriaty podklad a pod.) musí spracovávateľ zvážiť všetky okolnosti (vrátane veľkosti plochy) ovplyvňujúce možnosť správneho vyhotovenia – napájanie a vyhotovenie štruktúry. Za podmienok predlžujúcich schnutie (teplota blízka 10°C, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu a pod.) je potrebné počítať s pomalším schnutím a tým možnosťou poškodenia dažďom i po viac ako 12 hodinách, v extrémnych prípadoch i niekoľkých dňoch.
Aplikuje sa iba na vertikálne steny. Na horizontálne a naklonené povrchy sa neodporúča, pokiaľ nie sú chránené pred atmosférickými vplyvmi. Materiál sa dodáva pripravený ma priame použitie, len sa pred nanášaním premieša antikorovou murárskou lyžicou. Miešanie pomocou násady na vŕtačke – miešadlom nie je povolené. Nanáša sa na zaschnutý náter weber 700. Weberpas marmolit sa nanáša antikorovým hladidlom na hrúbku asi 1,5 násobku veľkosti zŕn. Vyhladenie sa robí opäť antikorovým hladidlom ihneď po nanesení omietky weberpas marmolit ešte pred jej zavädnutím. Náradie je treba priebežne umývať čistou vodou. Prechody štruktúr a farieb v jednej ploche je možné vytvárať pomocou pásky. Najnižšia teplota pri spracovávaní: + 10 °C pre ovzdušie aj podklad. Treba zabrániť priamemu vplyvu dažďa a slnečného žiarenia na nanášanú plochu. Pri teplotách okolo + 10 °C je potrebné aplikovanú vrstvu po nanesení ešte niekoľkokrát dodatočne prehladiť aby dostatočne priľnula k podkladu a nestekala.

Upozornenie


Pri doobjednávaní dekoratívnej omietky weberpas marmolit z inej výrobnej šarže môže dôjsť k drobným farebným rozdielom, pretože weberpas marmolit je dekoratívna omietka vyrábaná z prírodných mramorových zŕn. Tieto rozdiely nebudú akceptované ako reklamácia. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +10°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. V závislosti na relatívnej vlhkosti vzduchu a podmienkach pri aplikácií (vlhký podklad a tak ďalej) môže nevyzretá omietka po zaťažení vlhkosťou (dážď) i po dlhšej dobe vykazovať mliečne zafarbenie. Po vyschnutí omietky zbelenie ustupuje. Po dôkladnom vyzretí omietky sa tento jav prestáva vyskytovať. Správna a teda úspešná aplikácia výrobku je mimo našej kontroly. Záruka sa preto vzťahuje iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok predaja a dodávky, ale nie na úspešné použitie.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.