weberfloor 4150

weberfloor 4150

SAMONIVELAČNÁ MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ HMOTA RÝCHLOTUHNÚCA
Jednozložková cementová samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm s veľmi dobrým rozlivom

  • Pevnosť v tlaku 25 MPa
  • Pochôdznosť po cca 3 hodinách
  • Pre hrúbky vrstiev 2 – 30 mm

Návody a videá

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.