weberfloor 4150

weber.floor_4150.jpg

SAMONIVELAČNÁ MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ HMOTA RÝCHLOTUHNÚCA

Jednozložková cementová samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm s veľmi dobrým rozlivom

  • Pevnosť v tlaku 25 MPa
  • Pochôdznosť po cca 3 hodinách
  • Pre hrúbky vrstiev 2 – 30 mm

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Návody a videá

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.