weber spojovací mostík

weber spojovací mostík - Penetračný náter na nenasiakavé podklady s obsahom plniva na zvýšenie priľnavosti

PENETRAČNÝ NÁTER NA NENASIAKAVÉ PODKLADY

Disperzný spojovací prednáter s obsahom plniva určený na priame použitie (neriedi sa) na nenasiakavé podklady.

  • S obsahom kremenného piesku
  • Príprava podkladu pre cementové lepidlá na obklad a dlažby
  • Disperzné alebo cementové hydroizolácie

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 6,1 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Pracovné postupy a technické riešenia

Súvisiace produkty pre weber spojovací mostík

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.