weber spojovací mostík

Weber

PENETRAČNÝ NÁTER NA NESAVÉ PODKLADY

Disperzný spojovací prednáter s obsahom plniva určený na priame použitie (neriedi sa) na nenasiakavé podklady.

 • S obsahom kremenného piesku
 • Príprava podkladu pre cementové lepidlá na obklad a dlažby
 • Disperzné alebo cementové hydroizolácie

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť pevný, únosný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu, nečistôt, mastnoty ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí.
 • Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Na priame použitie
 • Pre nenasiakavé podklady
 • Vysoká priľnavosť k podkladu
 • Rýchle schnutie
 • obsahom kremenného piesku
 • Do interiéru aj exteriéru

Dôležité

 • Podklad musí byť pevný, únosný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu, nečistôt, mastnoty ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí.
 • Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5˚C do + 25˚C

Súvisiace produkty

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba:

oranžová

Objemová hmotnosť: 1,435 kg/l
PH: 7,9
Balenie:

2kg 
5 kg 
20 kg 

Spotreba: 0,2 kg/m2
Cenníková cena:

6,09 €/kg bez DPH/2 kg balenie *

4,99 €/kg bez DPH/5 kg balenie *

4,55 €/kg bez DPH/20 kg balenie *

 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber spojovací mostík?

Weber penetrácia sa pred aplikáciou penetrácie riedi čistou vodou v pomere 1: 5 - 1:8 podľa nasiakavosti podkladu. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Na veľmi nasiakavé podklady odporúčame materiál riediť vo vyššom pomere a nanášať v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu vykonávať až po dokonalom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Dávame pozor na to, aby sme nanášali dostatočné množstvo materiálu tak, aby bol podklad dobre nasýtený, ale zároveň aby sa netvorili kaluže. V prípade vyššej nasiakavosti odporúčame penetráciu zopakovať, zaschnutý materiál však nesmie vytvoriť lesklý celoplošný film. Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5˚C do + 25˚C. Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.