weber penetrácia

Weber

PENETRAČNÝ NÁTER NA SAVÉ PODKLADY

Koncentrovaný podkladový náter urče­ný na nasiakavé podklady, riedi sa s vodou v pomere od 1:5 do 1:8.

 • Do interiéru a exteriéru
 • Príprava podkladu pre cementové lepidlá na obklad a dlažby
 • Pod samonivelizačné hmoty

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Podklad musí byť pevný, únosný, suchý, čistý, súdržný, bez trhlín, prachu, nečistôt, mastnoty ako aj bez voľne sa oddeľujúcich častí.
 • Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Riedenie s čistou vodou 1:8
 • Vysoká výdatnosť, koncentrát
 • Pre nasiakavé podklady
 • Zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu
 • Vysoká priľnavosť k podkladu
 • Rýchle schnutie

Dôležité

 • Znečistené povrchy je potrebné ešte za čerstva umyť čistou vodou
 • Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 ° C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať
 • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva či iných prísad nie je povolené

Súvisiace produkty

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Farba:

biele zafarbenie,
po nariedení a vyschnutí
je transparentný

Balenie:

2 kg balenie / 224 kg paleta
5 kg balenie/ 270 kg paleta
20 kg balenie / 320 kg paleta

Spotreba: približne 0,025 kg/m2 pri riedení 1:8
Cenníková cena:

4,66 €/kg bez DPH/2 kg balenie 

4,19 €/kg bez DPH/5 kg balenie 

4,06 €/kg bez DPH/20 kg balenie *

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weber penetrácia?

Weber penetrácia sa pred aplikáciou penetrácie riedi čistou vodou v pomere 1: 5 - 1:8 podľa nasiakavosti podkladu. Nanáša sa štetcom alebo valčekom. Na veľmi nasiakavé podklady odporúčame materiál riediť vo vyššom pomere a nanášať v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu vykonávať až po dokonalom vyschnutí predchádzajúcej vrstvy. Dávame pozor na to, aby sme nanášali dostatočné množstvo materiálu tak, aby bol podklad dobre nasýtený, ale zároveň aby sa netvorili kaluže. V prípade vyššej nasiakavosti odporúčame penetráciu zopakovať, zaschnutý materiál však nesmie vytvoriť lesklý celoplošný film. Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5˚C do + 25˚C. Počas aplikácie náteru je potrebné vyhnúť sa priamemu slnečnému žiareniu, vetru, dažďu či prievanu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.