webersys epox náter tenkovrstvový

webersys epox náter tenkovrstvový

webersys epox náter tenkovrstvový je dvojzložková náterová hmota na báze epoxidovej živice s obsahom plnív a pigmentov v zmesi rozpúšťadiel o hustote cca 1,2-1,3 kg/dm3 . Dodanie na požiadavku podľa farebného odtieňa RAL.

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Balenia: 4,4 kg, 8,8 kg

Dokumentácia a informačné letáky

Vlastnosti a výhody produktu

  • finálna povrchová úprava
  • vysoká mechanická odolnosť
  • odolný voči alkáliám, riedeným kyselinám a ropným látkam
  • tenkovrstvový náter

Dôležité

Pracovisko musí byť intenzívne vetrané počas vlastnej práce, tak aj po dobu vytvrdzovania náteru. Pracovníci musia byť vybavení osobnými ochrannými pomôckami (pracovný oblek a obuv, rukavice, protichemické okuliare).

Po skončení práce je nutné dôkladne umyť ruky vodou a mydlom a potrieť reparačným krémom. Pri práci s webersys epox náter tenkovrstvový a pomocnými látkami nie je dovolené jesť, piť, fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.

 

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.