webersys epox nátěr tenkovrstvý

webersys epox náter tenkovrstvový

webersys epox náter tenkovrstvový

TENKOVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Dvojzložkový epoxidový náter na vytvorenie bezprašného
ľahko umývateľného povrchu.

  • Nanášateľný valčekom
  • Náter s vysokým krytím
  • Určený do namáhaných priestorov

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.