webersys epox nátěr tenkovrstvý

webersys epox náter tenkovrstvový - Epoxidový náter

webersys epox náter tenkovrstvový

TENKOVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Dvojzložkový epoxidový náter na vytvorenie bezprašného
ľahko umývateľného povrchu.

  • Nanášateľný valčekom
  • Náter s vysokým krytím
  • Určený do namáhaných priestorov

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 17,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.