webersys epox nátěr tenkovrstvý

webersys epox náter tenkovrstvový - Epoxidový náter

webersys epox náter tenkovrstvový

TENKOVRSTVOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER

Dvojzložkový epoxidový náter na vytvorenie bezprašného
ľahko umývateľného povrchu.

  • Nanášateľný valčekom
  • Náter s vysokým krytím
  • Určený do namáhaných priestorov

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 17,3 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

webersys epox nátěr tenkovrstvý sa používa k náterom betónových podláh. Vyznačuje sa vysokou oderuvzdornosťou, výbornou priľnavosťou a odolnosťou proti ropným produktom. webersys epox nátěr tenkovrstvý sa používa ako náterová hmota pre bezprašnú povrchovú úpravu cementových povrchov. Je možné ho použiť aj na iné súdržné materiály ako je napríklad drevo, drevotrieska, cementotrieskové dosky, anhydrit, sádra. Nachádza uplatnenie vestetickom stvárnení podlahových plôch v obytných a verejných budovách, technických úpravách podlahových povrchov skladov, manipulačných priestorov, garáží, vo výrobných halách, montážnych dielňach, strojovniach, rampách. Je používaný všade tam, kde je požadovaná vysoká a dlhá životnosť, odolnosť proti oderu, dobrá priľnavosť k podkladu, ľahká čistiteľnosť a umývateľnosť a chemická odolnosť.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.