webersys epox nátěr hrubovrstvý

webersys epox náter hrubovrstvový

webersys epox náter hrubovrstvový

BEZROZPUŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER / STIERKA

Dvojzložkový epoxid určený na finálne úpravy podlahových
povrchov. Vysoko mechanicky odolný.

  • Dostupný v širokej škále podľa farebníka RAL K7 classic
  • Bezrozpúšťadlový
  • Nanášateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.