webersys epox nátěr hrubovrstvý

webersys epox náter hrubovrstvový - Bezrozpúšťadlový epoxidový náter

webersys epox náter hrubovrstvový

BEZROZPUŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER / STIERKA

Dvojzložkový epoxid určený na finálne úpravy podlahových
povrchov. Vysoko mechanicky odolný.

  • Dostupný v širokej škále podľa farebníka RAL K7 classic
  • Bezrozpúšťadlový
  • Nanášateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 19,8 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

webersys epox nátěr silnovrstvý sa používa ako hrubovrstvový náter na betónové podklady. webersys epox nátěr silnovrstvý sa používa pre povrchovú úpravu vodorovných betónových konštrukcií. Nachádza uplatnenie všade tam, kde je požadovaná vysoká odolnosť proti oderu, dobrá priľnavosť k podkladu, odolnosť poveternosti, vlhku, vode a chemickému pôsobeniu. Náter je vhodný pre interiér i exteriér. Používaný je ako na priemyselných podlahách, tak na podlahách v občianskej výstavbe, napríklad ako úžitková vrstva podláh v technických miestnostiach, sušiarňach, práčovniach, pivniciach, balkónoch a terasách. Najčastejšie ide o výrobné a skladovacie haly, veľkokapacitné garážové domy, ale aj individuálne garážové stavby, servisy, expedičné rampy, dielne, autoopravovne, chodby a podobne. Je určený pre všetky prevádzky s požiadavkou na vysokú životnosť, oderuvzdornosť, chemickú odolnosť a umývateľnosť a ľahkú údržbu podlahového náteru.

Návody a videá

Pracovné postupy a technické riešenia

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.