webersys epox nátěr hrubovrstvý

webersys epox náter hrubovrstvový - Bezrozpúšťadlový epoxidový náter

webersys epox náter hrubovrstvový

BEZROZPUŠŤADLOVÝ EPOXIDOVÝ NÁTER / STIERKA

Dvojzložkový epoxid určený na finálne úpravy podlahových
povrchov. Vysoko mechanicky odolný.

  • Dostupný v širokej škále podľa farebníka RAL K7 classic
  • Bezrozpúšťadlový
  • Nanášateľný valčekom alebo gumovou stierkou

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 19,8 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.