Praskanie bublín v nivelitovej podlahe pomocou valčeka

Nivelačné hmoty

Samonivelizačné hmoty slúžia na presné vyrovnanie podkladu, úprav vlastností podláh, úpravu výškovej úrovne podláh. Tvoria podklad pre ďalšie vrstvy prípadne v niektorých prípadoch môžu fungovať ako finálna povrchová úprava. Výber správneho typu samonivelizačnej hmoty záleží od prostredia kde bude materiál zabudovaný a od typu krytiny ktorá bude na pripravenú vrstvu kladená.

Samonivelizačné hmoty rozdeľujeme podľa materiálového zloženia na:

  • cementové
  • anhydritové
  • epoxidové

Tieto hmoty sú určené výlučne do interiérového prostredia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.