weberbat balkónový

bac166dce5.jpg

VÝNIMOČNÝ BETÓNOVÝ POTER

Jednozložková suchá betónová zmes s polypropylénovými vláknami, zložená z praných pieskov vybraných zrnitostí a z prísad stavebnej chémie.

 • Aplikačná hrúbka od 10 do 100 mm
 • Pochôdznosť min. po 24 hodinách
 • Spádový cementový poter vystužený vláknom

Účel použitia

Podlahové konštrukcie, Chodník

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

 • Cementový poter je určený na vykonávanie vyrovnávacích vnútorných aj vonkajších vrstiev pripojených, či plávajúcich poterov v hrúbke 10 - 100 mm
 • Minimálna hrúbka samonosnej vrstvy vo veľmi zaťažených priestoroch (garáže, dielne, atď.) je 60 mm

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Zvýšená odolnosť voči mrazu
 • Obsahuje polypropylénové vlákna
 • Hrúbka vrstvy 10-100 mm
 • Znižuje tvorbu zmršťovacích trhlín
 • Pre spádové vrstvy 
 • 10 - 100 mm (pripojený poter)
 • 40 - 100 mm (plávajúci poter)
 • Pre vyrovnávacie a podkladné vrstvy
 • Pochôdznosť min. po 1 dni

Dôležité

 • Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad nie je povolené
 • Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C
 • Pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte
Bytový komplex River, Zvolen
Tenkovrstvové omietky exteriérové Balkónové systémy Hydroizolácie Dekoratívne a dizajnové omietky a nátery

bytový komplex River, Zvolen

Všetky referencie

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Orientačná spotreba zámesovej vody:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
približne 3,5 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou:
(podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácií)
do 120 minút
Aplikačná hrúbka vrstvy: 10 - 100 mm
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 4 mm

Reakcia na oheň:

A1fl

Uvoľňovanie nebezpečných látok: CT
Pevnosť v tlaku: C 25 (25 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu: F5 (5MPa)
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1200 kg
Spotreba: približne 19,5 kg/m2
Cenníková cena: 0,229 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberbat balkónový?

Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda, 3,5 l na jedno vrece (25 kg) a za stáleho miešania sa vysypáva suchá zmes. Poter sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonávame pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola požadovanej konzistencie. Poter sa nanáša na pripravený podklad (prípadne do porovnávacích líšt). Poter sa aplikuje v hrúbke vrstvy od 10 mm do 100 mm. Povrch sa zarovná do roviny sťahovacou latou alebo vibračnou lištou s následným zahladením povrchu hladidlom. Podľa prostredia, v ktorom bola zmes aplikovaná, sa vykonáva jej ošetrovanie (kropenie vodou, prikrytie vlhkou textíliou). Podlaha je pochôdzna po 1 dni.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.