webernivelit

webernivelit - Samonivelačná podlahová hmota

SAMONIVELAČNÁ PODLAHOVÁ HMOTA

Jednozložková samonivelačná podlahová hmota na báze cementu pre vnútorné použitie

  • Pevnosť v tlaku 25 MPa
  • Pochôdznosť už po 6 – 8 hod.
  • Pre hrúbky vrstiev 2 – 22 mm

Cenníková cena za MJ bez DPH

Od 0,65 € / kg
* konkrétnu cenovú ponuku je možné si vyžiadať vo svojich stavebninách.

K spoľahlivému vyrovnaniu podkladov v interiéri. Mieša sa s čistou vodou. Nie je určená ako konečná povrchová úprava. Používa sa v hrúbkach vrstvy od 2 mm do 22 mm, k vyrovnaniu stabilných podkladových vrstiev (cementové potery, betón), k použitiu ako podkladová vrstva pod konečnú povrchovú úpravu (lepené i nelepené PVC, koberce, vinyly, plávajúce podlahy a nelepené drevené podlahy). 

Referenčné stavby

Hotel Roca
Hydroizolácia podlahy

Hotel Roca, Košice

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.