weberfloor 4160

Nový produkt
samonivelizačná hmota weberfloor 4160

SAMONIVELIZAČNÁ ZÁŤAŽOVÁ MODIFIKOVANÁ PODLAHOVÁ HMOTA RÝCHLOTUHNÚCA

Cementová samonivelačná podlahová hmota 2-30 mm určená do priestorov s vysokou mechanickou záťažou

Použitie

 • pevnosť v tlaku 30 MPa
 • vhodná na vyrovnanie cementových a anhydritových poterov s príslušnou penetráciou
 • vhodná aj na potery so zabudovaným teplovodným podlahovým vykurovaním

Účel použitia

Podlahové konštrukcie

Technická dokumentácia a užitočné informácie

Odporúčame

Teplota vzduchu a podkladu sa musí pohybovať v rozmedzí od +5°C do + 25°C. pri očakávaní mrazov alebo vysokých teplôt výrobok nepoužívajte

Hmota nie je určená ako finálna vrstva

Štandardná kalkulačka

Vyplňte prosím prázdne polia

Je nám ľúto, pri vybratých možnostiach sa vyskytla chyba

Výsledok:
Celková váha :
Počet balení :
Počet paliet :

Vlastnosti a výhody produktu

 • Vysoké zaťaženie  - pevnosť v tlaku 30 MPa
 • Vhodné ako podklad pre epoxidové nátery a stierky
 • Rýchlotuhnúca - pochôdznosť po 2 hodinách
 • Ručné a strojové spracovanie
 • Tvorí podklad pre väčšinu finálnych podlahových povrchov

Dôležité

 • Produkt nie je vhodný na drevené podklady a na použitie v exteriéroch.
 • Teplota podkladu, vzduchu aj materiálu nesmie klesnúť pod +5 °C počas realizácie a vyzrievania
 • Nie je určená ako finálna vrstva

Tento produkt je vhodný pre tieto oblasti

TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba: sivá

Minimálna hrúbka vrstvy:

2 mm
Maximálna hrúbka vrstvy: 30mm
Reakcia na oheň: trieda A1 fl  
Použitie v interiéri: ÁNO
Použitie v exteriér: NIE
Spotreba zámesovej vody: približne 5,0 litra / 25 kg
Pochôdznosť: po 2 - 3  h.
Uvoľňovanie nebezpečných látok : CT
Vlákna : NIE
Hodnota rozliatia pre kruhovú rozlivovú sadu
(prsteň priemeru 68 mm, výšky 35 mm):
240 – 260 mm
Spracovateľnosť pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu: do 20 min.
Pevnosť v tlaku: C 30 (30 MPa)
Pevnosť v ťahu za ohybu: F7 (7 MPa)
Prídržnosť: NPD
Balenie: 25 kg
Paletové množstvo 1050 kg
Spotreba: približne 1,7 kg/m2
Cenníková cena: 0,830 € /kg bez DPH 

*  konečnú cenu možno ovplyvniť po konzultácií s vašim technicko-obchodným poradcom.

Ako pracovať s weberfloor 4160 ?

Popis ručného spracovania
Hmota sa pripraví postupným vmiešaním 1 vreca (25 kg) suchej zmesi do 5,0 l čistej, studenej vody pomocou miešadla (nástavec ručnej vŕtačky). Väčší objem vody ako 5,0 litrov na vrece negatívne ovplyvňuje vlastnosti vyaplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov apod.) Doba miešania je 2 minúty, následne sa hmota ponechá 3 – 5 minút odležať, potom ešte raz krátko premiešať. Doba spracovateľnosti je do 20 minút. Namiešaná hmota sa rovnomerne nalieva na pripravený podklad z miešacích nádob (pri ručnom spracovaní) alebo hadicou s koncovkou (pri strojnom spracovaní). Naliatu hmotu upravíme nerezovou podlahárskou stierkou tak, aby bola celistvo rozliata na podklade v príslušnej hrúbke. V prípade potreby hmotu bezprostredne po vyrovnaní odvzdušníme tŕňovým valčekom s potrebnou výškou tŕňov podľa hrúbky aplikovanej hmoty.
Popis strojného spracovania
Strojné spracovanie samonivelačnej hmoty sa realizuje pomocou miešacieho a čerpacieho zariadenia m-tec Duomix 2000. Pre stroj je nutné zabezpečiť príslušné elektro pripojenie a pripojenie do vodovodného zdroja s čistou studenou vodou. Hodinový prietok vody je potrebné na miešacom zariadení nadstaviť na cca. 900 litrov a potom je potrebné previesť test pomocou kruhovej rozlivovej sady tak, aby hodnota rozlivu na kruhovej rozlivovej sade bola 220 – 240 mm. Nadmerné množstvo zámesovej vody negatívne ovplyvňuje vlastnosti aplikovanej samonivelizačnej hmoty (možnosť vzniku trhlín, bielych povrchových povlakov a podobne). V priebehu aplikácie je treba pravidelne opakovať test konzistencie aplikovanej hmoty - kontrolovať pomocou kruhovej rozlivovej sady. Optimálna dĺžka hadíc napojených na miešacom zariadení je 40 m.

Dlažba:

- min. po 12 hodinách po pochôdznosti

PVC, koberce:

- min. po 72 hodinách po pochôdznosti

Drevené a plávajúce podlahy (lepené):

- min. po 7 dňoch po pochôdznosti

(V hrúbkach vrstiev samonivelizačnej hmoty do 3 mm je možné klásť všetky druhy krytín už po 24 hodinách.)

Odporúčaná doba pokládky krytín
Pre všetky hrúbky vrstiev samonivelizačnej hmoty nesmie zbytková CM vlhkosť pred pokládkou krytín presiahnuť 3,5 % pre priedušné krytiny a 2,5 % pre nepriedušné krytiny a drevo, pokiaľ výrobca krytín neuvádza vlhkosť inú.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov. 

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Porovnajte vlastnosti vami vybraných produktov.